Ressurssenter for kvinner

Ressurssenter for kvinner

Ressurssenteret for kvinner er et krisesentertilbud for rusavhengige kvinner som er voldsutsatt

Ressurssenteret i Bispegata
Ressurssenteret i Bispegata

Senteret har krisesentertilbud for rusavhengige kvinner som er voldsutsatt

Tilbudet drives av Enhet for Rustjenester

Kontaktinfo

Adresse: Bispegata 9D, 7012 Trondheim

Vakttelefon 47 75 66 47 - døgnåpen

Tilbudet er for rusavhengige kvinner over 18 år som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Døgnåpen telefon

 • Telefonen er døgnåpen hele året.
 • Her kan du få råd, støtte og veiledning.
 • Du kan velge å være anonym dersom du ønsker det.
 • Vi har taushetsplikt.

Samtaletilbud/Drop-in

 • Samtaletilbudet er for kvinner som er eller har vært utsatt for vold.
 • Ikke alle har behov for å bo på krisesenteret.
 • Hos oss kan du få snakke om din situasjon, og vi drøfter sammen med deg om mulighetene som finnes.
 • Samtalene kan gjennomføres både på dagtid og på kveldstid.
 • Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt med oss.
 • Hver fredag kl. 1200 er det “Vaffelfredag” på Ressurssenteret.
 • Også kvinner uten tilknytning til senteret fra før, er velkommen!

Midlertidig botilbud

 • Midlertidig bolig tilbys etter vedtak fra NAV. Utover NAVs åpningstid kan man henvende seg direkte til senteret. NAV kontaktes da 1. virkedag for vedtak.
 • Inntak hele døgnet ved ledig kapasitet.
 • Tilbudet er heldøgns bemannet.
 • Man blir tildelt egen hybel med tilgang til felles kjøkken, stue og bad.
 • Det gis tilbud om bistand fra senteret til å komme videre inn i egen bolig dersom du ønsker det, samt bistand til kontakt med hjelpeapparatet forøvrig ved behov

Krisesenterplass

 • Vi tilbyr et heldøgns midlertidig botilbud for kvinner som er utsatt for vold i nære relasjoner.
 • Botilbudet er for personer som er i behov for akutt beskyttelse.
 • Tilbudet er gratis
 • Vi har inntak hele døgnet, og du kan selv ta kontakt med senteret ved behov
 • Man blir tildelt egen hybel med tilgang til felles kjøkken, stue og bad.
 • Om du ønsker kan du også få oppfølging fra senteret etter utflytting.
 • Dersom du står uten bolig, er vi behjelpelige med å søke midlertidig bolig enten hos oss ved ledig kapasitet, eller et annet botilbud gjennom vedtak fra NAV.

Krisesentertilbudet omhandler

 • Kvinner som blir utsatt for vold i nære relasjoner og har behov for beskyttelse kan kontakte senteret for opphold.
 • Mens du er på Ressurssenteret får du tilbud om samtale med helse- og sosialfaglig utdannet personale, blant annet psykiatrisk sykepleier, vernepleier, sosionom, barnevernspedagog og voldskoordinator.
 • Vi har kompetanse på rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner.
 • Alle får tilbud om oppfølging før, under og etter opphold på krisesentertilbud ved behov for å
  • Komme i kontakt med øvrige relevante hjelpetjenester og støttepersoner.
  • Råd, veiledning
  • Støttesamtaler
 • Ikke alle har behov for å bo ved tilbudet. Vi gir også tilbud om samtaler med den enkelte rundt situasjonen for å finne andre løsninger.

Infobrosjyre

Velkommen til Ressurssenteret for kvinner

Sist oppdatert: 19.06.2024

Fant du det du lette etter?