Uteteam

Uteteam

Hvem er Uteteamet?

Uteteamet er et ambulerende team som følger opp brukere med alvorlig og langvarig rusbruk/psykiske lidelse i hjemmet etter vedtak fra helse- og velferdskontoret. Enten i kommunal bolig, privat bolig eller i Småhus. Vi jobber recoveryorientert med fokus på bedring og mestring av egen livssituasjon etter brukerens egne ønsker og mål. Relasjonen mellom pasient og primærkontakt er vesentlig i dette arbeidet.

Uteteamet er tverrfaglig og består av sykepleiere, vernepleiere og sosionomer. Det er ingen tidsbegrensning på oppfølgingen, men du må selv ønske å ta imot bistand. Det er ikke krav om rusfrihet for å få bistand fra Uteteamet.

Hva gjør Uteteamet?

  • Vi kan bistå med boveiledning/ivaretakelse av bolig
  • Bistand til å følge opp somatisk og psykisk helse
  • Rusoppfølging
  • Bistand til kontakt med andre instanser og tjenester, og samarbeid med disse
  • Råd,veiledning og informasjon
  • Støttesamtaler
  • Praktisk bistand sammen med pasienten
  • Skadereduserende tiltak

Tilgjengelighet

Uteteam er tilgjengelig på dagtid mandag til fredag.

Avdelingsleder: Duy Dat Nguyen Tlf: 46 89 30 43

Vakttelefon: 90 04 97 23

Hvis du tenker du har behov for en slik tjeneste, kan du eller dine pårørende ta kontakt med ditt helse- og velferdskontor.

Sist oppdatert: 09.11.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward