Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet

Hvem har rett til hjelp i hjemmet?

For å bli helt sikker på dine rettigheter, ta kontakt med ditt Helse og velferdskontor

  • Personer som er helt avhengig av hjelp og som er ute av stand til å klare dagliglivets gjøremål
  • Personer som er helt avhengig av hjelp til deler av dagliglivets gjøremål
  • Personer som er helt eller delvis avhengig av hjelp til dagliglivets gjøremål, og som bor sammen med andre som er friske. Dette gjelder også barn som trenger betydelig mer bistand og omsorg enn det som er vanlig for jevnaldrende barn.
  • Personer som fysisk burde være i stand til å utføre de praktiske gjøremål, men som ikke klarer det av andre grunner.

Hvem kommer hjem til deg?

Alle ansatte i hjemmetjenesten har arbeidstøy i rødt og blått påført Trondheim kommunes logo og skal kunne legitimere seg med Trondheim kommunes identitetskort. I tillegg benytter vi vikarer fra eksterne vikarbyrå. Disse stiller i samme arbeidsantrekk som hjemmetjenesten.

I hjemmetjenesten er det hovedsakelig ansatt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Ansatte er av ulik etnisk bakgrunn og kjønn. Alle arbeider i turnus, dette innebærer både dag, kveld og helg. Av den grunn vil du ikke bestandig få samme ansatt på hvert besøk. Det kan hende at du får flere ansatte å forholde deg til, avhengig av hvor mange besøk du har per døgn og hvilken kompetanse din tilstand krever, men vi har fokus på å sikre deg bistand fra færrest mulig hjelpere. Vi har også ansvar for opplæring av lærlinger, elever og studenter innen helsefaglig utdanning. Alle enhetene i hjemmetjenestene jobber etter de samme kvalitetsmål og tilstreber å gi like tjenester

Helhetlig pasientforløp (HPH)

Helhetlig pasientforløp i eget hjem er et strukturert utskrivings- og oppfølgingsprogram for pasienter i hjemmetjenesten i Trondheim kommune.

Søk om hjelp i hjemmet

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Enheter som gir hjemmetjenester

Sist oppdatert: 15.03.2023

Fant du det du lette etter?