Hjem Helse og omsorgRessurssenter for demens

Ressurssenter for demens

Ressurssenter for demens og Infosenteret for seniorer har på grunn av koronasituasjonen felles mottak av  henvendelser

Har du spørsmål om hverdag, helse eller ønsker noen å prate med?

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse eller demenssykdom?

Vi har åpent mandag - fredag kl. 12.00 - 14.00.

Telefon 72 54 67 91.

Du finner oss på Bytorget, 1. etg. Erling Skakkes gt 14.

Her vil du få råd, veiledning og informasjon om muligheter og hvor du kan få hjelp i forhold til dine behov.


10 tidlige tegn på demens

3 gode grunner til å ta kontakt med oss:

 • uforpliktende samtale
 • råd for en bedre hverdag
 • en mulighet til å treffe andre i samme situasjon

Kontakt oss

Telefon 917 78 035, mandag - fredag 08.30-15.00.

Ring for å avtale tid for en prat på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 eller ta kontakt på postdemens@trondheim.kommune.no.

Hvem er vi?

Helsepersonell med bred kompetanse innen demens.

Ann-Elin Johansen, Julie Krutå, Bodil Pedersen og Liv Berit Træthaug 

Velkommen til en uformell prat!

Tilbud til personer med demenssykdom og pårørende

Her kan du finne oversikt over kommunens tilbud

Tilbud til ansatte i Helse og velferdstjenester

For ansatte i Helse- og velferdssenter

Link til nettside for Kompetansepakke utfordrende atferd, VIPS og nettverk.

Med presentasjoner brukt i undervisning

VIPS

Veiledning

SøndreTrøndelags demensforum

På grunn av pågående koronapandemi blir Søndre Trøndelag demensforum 2020 dessverre avlyst. 

Det utsettes til neste år, 26 og 27. mai 2021.

Sted: Kunnskapssenteret, KA12, St. Olavs hospital

Dato: 27. og 28. mai 2020

Kursavgift: For 2 dager, kr. 1.000,-, for 1 dag, kr. 550,-

Påmeldingsfrist:  1.mai 

Påmelding.

Tema onsdag 27. mai

 • Hvordan jobbe med den “krevende og uforståelige atferden”?
  Bjørn Lichtwarck (spesiallege, forsker, spesialist i allmennmedisin, prosjektleder i TID-studien, alderspsykiatrisk avdeling/forskningssenter, Sykehuset Innlandet HF)  
 • Hvilken behandling kan være aktuell ved utfordrende atferd?
 • Medikamentell behandling og miljøbehandling.
 • Avviksmeldinger på vold i sykehjem. Hvorfor må vi skrive det?
  Jan Vaage (fylkeslege, Fylkesmannen i Trøndelag).
 • Nytt vedrørende demens fra Helsedirektoratet?
 • Gjennomgang av aktuelle e-læringskurs.
 • Erfaringer med hukommelsesstimulerende terapi (HST).
 • Inn på tunet.
 • En gård presenterer arbeidet.
 • Sjeldne hørte stemmer?

Tema torsdag 28. mai

 • Personen med demens i gjennomstrømmingens tid 
 • Bruk av medisiner hos eldre
  Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri, overlege Geriatrisk avdeling ved Oslo  Universitetssykehus
 • Pakkepost-syndromet; Hvor mange overganger mellom ulike “hjem” utsettes Anna for?
 • Når er det riktig å avslutte livsforlengende behandling?
 • Diskusjon mellom Elizabeth Kimbell (sykehjemsoverlege i Trondheim kommune) og   Ingvild Saltvedt (avdelingssjef, Avdeling for geriatri, St. Olavs hospital. Professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU)
 • Fremtidsfullmakt, Tvangsbegrensingsloven
 • Fylkesmannen i Trøndelag

 

Presentasjoner fra Søndre Trøndelags demensforum 2019

Sterk og stødig v/ Randi Granbo

Sosiale møteplasser v/ Hildegunn Sletvold

Loneliness among older people v/ Kaisu Pitkälä

Demens mer enn Alzheimers sykdom v/ Ingvild Saltvedt

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem - skjer det? v/ Anja Botngård

Vold i nære relasjoner v/ Anja Botngård

Eldre og klokere, hva med alkohol? v/ Bodil Klungerbo

Rus og eldre v/ Tor Sæther, rådgiver kompetansesenter Rus Midt-Norge

Angst og depresjon hos hjemmeboende eldre v/ Simone Strindberg

Status for Demensplan 2020, Pårørendeveilederen v/ Berit Kvalvaag Grønnestad

Eldrelos Ørlandet kommune

Kognitiv svikt hos personer med utviklingshemming - utredning og behandling v/ Halldis Eid og Frode Dragsten

Levva livet i Trøndelag v/Fylkesmannen

Det kommunale psykologtilbudet til hjemmeboende eldre v/ Mette Müller og Ane Bjøru Fjeldsæter

Psykiske lidelser ved demens v/ Dagfinn Green

Røde Kors Besøksvenner v/ Solveig E. Reitan

Sist oppdatert: 14.05.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006