Tilbud til personer med demenssykdom og pårørende

Tilbud til personer med demenssykdom og pårørende

Tilbud til personer med demensdiagnose

Møteplass for personer med demenssykdom

Vi ønsker å gi personer med demensdiagnose eller annen kognitiv svikt en mulighet til å møte andre i samme situasjon.

Møteplass er for de som er tidlig i demensforløpet, og er et sted å hente støtte, utveksle erfaringer og mestringsstrategier. Møteplass er et trygt og sosialt treffsted.

Vi møtes annenhver uke.

Sted: Seniortorget, Erling Skakkes gate 14.

Nærmere informasjon og påmelding får du på telefon 91 77 80 35.

postdemens@trondheim.kommune.no

Demensskole

Et gratis tilbud til deg som har fått en demensdiagnose, og som ønsker informasjon og å møte andre for erfaringsutveksling.

Demensskolen arrangeres i Erling Skakkes gate 14. Enkel servering og kaffe.

Oppstart januar og september.

Du er velkommen til å ta kontakt på telefon 91 77 80 35 eller postdemens@trondheim.kommune.no.

Tilbud i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Trondheim demensforening

Mine egne minner - praktisk verksted for å lage en minnebok

I samarbeid meg Trondheim demensforening arrangerers det kurs der du får mulighet til å lage en minnebok. Du får praktiske råd til hvordan den kan bygges opp, og hvordan den kan brukes. Boka kan både lages digitalt og på papir. 

Kurset holdes i Hornemannsgården og går over 5 kvelder, med to ukers mellomrom. Oppstart 4. oktober kl 17.00 - 19.00. Egenandel på kr 200,- for materialkostnader. 

Kurset passer for personer med demens/pårørende i tidlig fase av demenssykdommen.

Påmelding til Ressurssenter for demens på telefon 91 77 80 35 eller postdemens@trondheim.kommune.no

Påmeldingsfrist 30. september - det er begrenset antall plasser 

Aktivitetsvenn

Ønsker du en aktivitetsvenn?

Å ha en aktivitetsvenn vil bidra til at du kan delta på flere aktiviteter og få gode opplevelser i hverdagen sammen med andre.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Ressurssenter for demens, på telefon 91 77 80 35 eller postdemens@trondheim.kommune.no.

Tilbud til pårørende

Pårørendeskole

Et gratis kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller i institusjon.

Gjennom forelesninger og samtaler får du kunnskap om demens, og treffer pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Oppstart:

Vi har oppstart av pårørendeskole både vår og høst. Ta kontakt for å melde deg på.

Tema som blir berørt:

 • Hva er demens?
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Hvordan ta vare på deg selv som pårørende?
 • Informasjon om hjelpeapparatet og ulike muligheter
 • Rettigheter og støtteordninger
 • Utfordringer og muligheter i hverdagen

Med forbehold om at det kan komme endringer i programmet.

Kursledere: Ingvild Nyvold, Ann-Elin Johansen, Bodil Pedersen, Julie Krutå og Liv Berit Træthaug.

Informasjon og påmelding

E-post: postdemens@trondheim.kommune.no eller telefon 91 77 80 35.

Begrenset antall plasser, vi bruker "førstemann til mølla"-prinsippet.

Pårørendeseminar

Et gratis kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller i institusjon.

Gjennom forelesninger får du kunnskap om demens, og treffer pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Pårørendeseminaret går over to ettermiddager fra kl. 14.00-17.00.

Tema som blir berørt:

 • Hva er demens
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Hvordan ta vare på deg selv som pårørende
 • Informasjon om kommunale tilbud og støtteordninger
 • Dagliglivet med demens

Informasjon og påmelding:

E-post: postdemens@trondheim.kommune.no eller telefon 91 77 80 35.

Begrenset antall plasser, vi bruker "førstemann til mølla"-prinsippet

Møteplass for mestring

En samling for ektepar der personen med demens fikk diagnose før fylte 65 år.

Møteplass for mestring er et sted å få felles informasjon om aktuelle tema, og dele erfaringer med andre i samme situasjon.

For mer informasjon om tilbudet, ta kontakt med Ressurssenteret for demens, på telefon 91 77 80 35 eller postdemens@trondheim.kommune.no.

Samtalegrupper

Samtalegruppe for barn av personer med demens

Gruppe for barn/ungdom som har en mor eller far med demenssykdom. Gruppen møtes regelmessig og gjør noe hyggelig sammen, som for eksempel å gå tur i skogen, lage middag eller spille spill. Det blir ofte lettere å dele tanker og følelser når man gjør noe sammen. 

Gruppen ledes av voksne som vet mye om demens og om hvordan det er å være barn/ungdom i en familie der en forelder har demenssykdom. 

Ønsker du å delta i gruppen, eller trenger du mer informasjon, ta kontakt med Ressurssenter for demens på telefon 91 77 80 35 eller send mail til lmt.yngre.demens.trondhjemshospital@trondheim.kommune.no

Samtalegrupper for ektefeller (hjemmeboende)

Grupper for pårørende til personer med demens som bor hjemme, et sted å dele erfaringer med andre.

Her kan du diskutere egne utfordringer, få råd og støtte i forhold til hvordan du kan håndtere hverdagen på en best mulig måte for deg og den som fått en demenssykdom.

Du får mer informasjon og påmelding på telefon 91 77 80 35.

Samtalegruppe for ektefelle til personer med demens i helse- og velferdssenter

Ellen Sofie Opdahl Mo, pensjonert geriatrisk sykepleier, tilbyr deltakelse i samtalegruppe for ektefelle til personer med demens som bor på helse- og velferdssenter. Her kan du diskutere egne utfordringer, få råd og støtte i forhold til hvordan du kan håndtere hverdagen på en best mulig måte for deg og den som fått en demenssykdom.

Møtene er på Bytorget, Erling Skakkes gate 14.

Du får mer informasjon og påmelding på telefon 91 77 80 35.

Tilbud i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Trondheim demensforening

Torsdag 25. august kl 18.00 - 20.30 arrangeres Treffpunkt for pårørende til sjeldnere demenssykdommer. Dette er en samling for pårørende til personer med mer sjeldne demenssykdommer, som demens med Lewy-legemer og frontotemporal demens. Samlingen er for pårørende i hele Trøndelag. 

Program:

18.00-18.30 Sjeldnere demenssykdommer v/lege Marte Kvello-Alme

18.30-19.00 Eldrepsykolog i Trondheim v/Ane Bjøru Fjeldsæter

19.00-19.20 Kaffepause og noe å bite i

19.20-19.30 Nasjonalforeningens aktiviteter og tilbud

19.30-20.00 Hvordan skaper vi pusterom og fyller på helsegryta v/Ragni og Bjørn

20.00-20.30 Erfaringsutveksling 

Samlingen finner sted i Bruket kulturhus/Maivegen 10 i Hommelvik. 

Påmelding: tlf 73 52 62 64 eller mail trondelag@nasjonalforeningen.no

Påmeldingsfrist 22. august

Mine egne minner - praktisk verksted for å lage en minnebok

I samarbeid meg Trondheim demensforening arrangerers det kurs der du får mulighet til å lage en minnebok. Du får praktiske råd til hvordan den kan bygges opp, og hvordan den kan brukes. Boka kan både lages digitalt og på papir. 

Kurset holdes i Hornemannsgården og går over 5 kvelder, med to ukers mellomrom. Oppstart 4. oktober kl 17.00 - 19.00. Egenandel på kr 200,- for materialkostnader. 

Kurset passer for personer med demens/pårørende i tidlig fase av demenssykdommen.

Påmelding til Ressurssenter for demens på telefon 91 77 80 35 eller postdemens@trondheim.kommune.no

Påmeldingsfrist 30. september - det er begrenset antall plasser 

Mestringstilbud

Kommunen har ulike lavterskeltilbud til pårørende. Mestringstilbud er ett av lavterskeltilbudene i Enhet for psykisk helse og rus. Du kan ringe mestringstelefonen på 91 61 37 75 klokken 12.00-15.00 på hverdager, og melde behov for samtale med en av eldrepsykologene i kommunen. Du kan få opptil sju samtaler som en del av lavterskeltilbudet.

Nettside Trondheim kommune, Rask psykisk helsehjelp

For pårørende til personer med demens er det ønskelig at de melder seg på pårørendeskolen før de benytter seg av dette tilbudet. Individuelle vurderinger gjøres.

Tilbud i tidlig fase

Kontaktperson ved helse- og velferdskontor

Trondheim kommune ønsker å komme i kontakt med dere før behov for hjelp oppstår. Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å få en fast kontaktperson. Kontaktpersonen vil først og fremst bli kjent med deg/dere, og tar kontakt med jevne mellomrom. Kontaktpersonen vil være en veiviser i systemet til å finne de tilbudene du har behov for.

Falkenborg: 72 54 15 00, Lerkendal: 72 54 64 00.

Individuell plan

Personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester kan få opprettet en individuell plan.

Aktivitetstilbud

Tilrettelagte aktivitetstilbud

Støttekontakt

Støttekontakt for voksne

Aktivitetsvenn

Ønsker du en aktivitetsvenn?

Å ha en aktivitetsvenn vil bidra til at du kan delta på flere aktiviteter og få gode opplevelser i hverdagen sammen med andre.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Ressurssenter for demens på postdemens@trondheim.kommune.no eller på telefon 91 77 80 35.

Frivilligsentraler

Frivilligsentraler

Røde Kors besøksvenn

Søknadsskjema Røde Kors besøksvenn

Avlastning

Ulike typer pårørendestøtte

Informasjon om avlastning

Ergoterapeuter

Informasjon om ergoterapi for voksne og eldre.

Fysioterapeuter

Informasjon om fysioterapi og Sterk og stødig.

Velferdsteknologi

Trondheim kommune ønsker at sine innbyggere skal føle seg trygge og oppleve mestring, enten de er hjemme i egen bolig eller andre steder.

Les mer om Velferdsteknologi.

Matombringing

Informasjon om matombringing.

Kulturelle spaserstokken

Informasjon om Kulturelle spaserstokken.

Spesielle tilbud til yngre personer (diagnose før 65 år)

Lavollen - aktivitetstilbud for fysisk spreke

Lavollen aktivitetssenter ved Trondhjems hospital gir tilbud til personer i en tidlig til moderat fase av demenssykdommen.

Hovedmål er at personer som deltar skal oppleve sosialt samvær, trygghet og mestring gjennom ulike typer fysiske, sosiale og kognitive aktiviteter.

Løkkanstua - aktivitetstilbud

Løkkanstua aktivitetssenter gir tilbud til personer i en moderat fase av demenssykdommen. Hovedmål er at personene som deltar skal oppleve trygghet gode opplevelser og å opprettholde ferdigheter gjennom ulike typer fysiske, sosiale og kognitive aktiviteter.

Utvidet åpningstid på aktivitetstilbud ved Trondhjems Hospital

Informasjonsskriv om utvidet åpningstid

Østfløya - avlastningstilbud

Østfløya gir tilbud om:

 • Fleksibel avlastning for pårørende
 • Korttidsopphold
 • Kartleggingsopphold

Østfløya ligger i hagen på Trondhjems Hospital og består av fire to-roms leiligheter som er tilrettelagt med alle fasiliteter. Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert.

Du kan lese mer om tilbudet på Trondhjems Hospitals hjemmesider.

Fleksibel avlastning: Bromstad

Bromstad helse- og velferdssenter har to fleksible avlastningplasser for yngre personer med demens som er fysisk sprek. Meld behov for opphold/avlastning til din kontaktperson/saksbehandler.

Heldøgns omsorg for yngre personer med demens

Bromstad er tiltenkt yngre personer med demens.

Demensvennlig bedrift

Trondheim kommune har inngått en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å skape et demensvennlig samfunn. Dette er en holdningskampanje, og vi ønsker å spre informasjon og kunnskap om demens til bedrifter. Nasjonalforeningen ved Trondheim demensforening og Ressurssenter for demens tilbyr gratis kurs til interesserte (en time).

Ta kontakt med Ressurssenter for demens 91 77 80 35 for å gjøre avtale.

Økonomi

Link til informasjon om vergemål

Fremtidsfullmakt

Nyttige linker

Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse

Informasjon på samisk

Nasjonal faglig retningslinje om demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag klokken 09.00-15.00. Telefon 23 12 00 40 eller demenslinjen@nasjonalforeningen.no.

Forebygg og reduser risikoen for demens

Veiviser demens

Hvem ser meg - en nettside for deg som har en mamma eller pappa med demens

Tid til å være ung - en nettside for deg som er ungdom og har en mamma eller pappa med demens

Sist oppdatert: 16.08.2022

A03-P1-EPI006