Tilbud til personer med demenssykdom og pårørende

Tilbud til personer med demenssykdom og pårørende

Tilbud i tidlig fase

Kontaktperson ved helse- og velferdskontor

Trondheim kommune ønsker å komme i kontakt med dere før behov for hjelp oppstår. Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å få en fast kontaktperson. Kontaktpersonen vil først og fremst bli kjent med deg/dere, og tar kontakt med jevne mellomrom. Kontaktpersonen vil være en veiviser i systemet til å finne de tilbudene du har behov for.

Falkenborg: 72 54 15 00, Lerkendal: 72 54 64 00.

Individuell plan

Personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester kan få opprettet en individuell plan.

Aktivitetstilbud

Tilrettelagte aktivitetstilbud

Støttekontakt

Støttekontakt for voksne

Frivilligsentraler

Frivilligsentraler

Røde Kors besøksvenn

Søknadsskjema Røde Kors besøksvenn

Avlastning

Ulike typer pårørendestøtte

Informasjon om avlastning

Ergoterapeuter

Informasjon om ergoterapi for voksne og eldre.

Fysioterapeuter

Informasjon om fysioterapi og Sterk og stødig.

Velferdsteknologi

Trondheim kommune ønsker at sine innbyggere skal føle seg trygge og oppleve mestring, enten de er hjemme i egen bolig eller andre steder.

Les mer om Velferdsteknologi.

Matombringing

Informasjon om matombringing.

Kulturelle spaserstokken

Informasjon om Kulturelle spaserstokken.

Demenskor

Berg kirke demenskor - koret øver ukentlig, onsdager fra kl. 16.00-18.00. Korøvelsen avsluttes med et hyggelig måltid. Koret er for de som lever med en demenssykdom. Du må komme deg til Berg kirke på egen hånd, eller sammen med pårørende/venner. 

Påmelding: eller .

Spesielle tilbud til yngre personer (diagnose før 65 år)

Lavollen - aktivitetstilbud for fysisk spreke

Lavollen aktivitetssenter ved Trondhjems hospital gir tilbud til personer i en tidlig til moderat fase av demenssykdommen.

Hovedmål er at personer som deltar skal oppleve sosialt samvær, trygghet og mestring gjennom ulike typer fysiske, sosiale og kognitive aktiviteter.

Løkkanstua - aktivitetstilbud

Løkkanstua aktivitetssenter gir tilbud til personer i en moderat fase av demenssykdommen. Hovedmål er at personene som deltar skal oppleve trygghet gode opplevelser og å opprettholde ferdigheter gjennom ulike typer fysiske, sosiale og kognitive aktiviteter.

Utvidet åpningstid på aktivitetstilbud ved Trondhjems Hospital

Informasjonsskriv om utvidet åpningstid

Østfløya - avlastningstilbud

Østfløya gir tilbud om:

  • Fleksibel avlastning for pårørende
  • Korttidsopphold
  • Kartleggingsopphold

Østfløya ligger i hagen på Trondhjems Hospital og består av fire to-roms leiligheter som er tilrettelagt med alle fasiliteter. Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert.

Du kan lese mer om tilbudet på Trondhjems Hospitals hjemmesider.

Demenskor

Gnist kor for yngre personer som lever med demenssykdom. Øvelser i Hospitalskirken hver fredag kl. 11.00-12.00. Påmelding eller mer informasjon ta kontakt med Ivar Glasø 95 07 47 83 eller Marte Lund 98 66 96 68. 

Fleksibel avlastning: Bromstad

Bromstad helse- og velferdssenter har to fleksible avlastningplasser for yngre personer med demens som er fysisk sprek. Meld behov for opphold/avlastning til din kontaktperson/saksbehandler.

Heldøgns omsorg for yngre personer med demens

Bromstad er tiltenkt yngre personer med demens. 

Økonomi

Link til informasjon om vergemål

Fremtidsfullmakt

Nyttige linker

Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse

Informasjon på samisk

Nasjonal faglig retningslinje om demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag klokken 09.00-15.00. Telefon 23 12 00 40 eller .

Forebygg og reduser risikoen for demens

Veiviser demens

Hvem ser meg - en nettside for deg som har en mamma eller pappa med demens

Tid til å være ung - en nettside for deg som er ungdom og har en mamma eller pappa med demens

Sist oppdatert: 19.02.2024

Fant du det du lette etter?