Helsehus

Helsehus

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Behandlingstilbudet i helsehusene

I helsehusene finner man ulike tilbud til pasienter som trenger et korttidsopphold ved en helseinstitusjon.

Behandlingstilbudet i helsehus består av:

  • medisinsk observasjon og behandling
  • rehabiliteringsopphold
  • avlastning for pårørende
  • tilbud om lindrende behandling som døgnopphold og som oppsøkende tjeneste i hjemmet
  • øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Våre helsehus

Kommunen har tre helsehus som til sammen tilbyr disse tjenestene. Se hvert enkelt helsehus for nærmere informasjon.

Sist oppdatert: 28.08.2023

Fant du det du lette etter?