Forsøpling

Forsøpling

Generell informasjon om forsøpling

Alle har medansvar for en ren og trivelig by

Alle innbyggere og alle som ferdes i Trondheim kommunen har et ansvar for å unngå forsøpling. Alle innbyggere plikter å være tilknyttet kommunal renovasjon (avfallsinnsamling). Avfall må ikke legges igjen utenfor avfallsbeholderne, og disse må være store nok til at lokket kan lukkes til enhver tid. Reglene om forsøpling finner du blant annet i politivedtektene for Trondheim.

Hver og en har ansvar for orden og ryddighet rundt egne avfallsbeholdere. Hvis det ikke er satt opp felles avfallsbeholdere akkurat der du ferdes, skal du ta med avfallet hjem.

Drivere av kiosk, gatekjøkken, dagligvarehandel og liknende har ansvaret for å sette opp og tømme avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet (forurensningsloven § 35).

Ingen må lagre eller håndtere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet (forurensningsloven § 28). Den enkelte må selv sørge for å frakte grovavfall som kasserte møbler, bygningsavfall og hvitevarer til gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen, eller andre godkjente mottak. Det er også mulig å bestille Renholdsverkets avfallstaxi for å få kjørt slikt avfall til godkjent mottak.

Akutt forurensning

Akutt forurensning skal meldes til brannvesenet på telefon 110.

Avfall skal ikke være skjemmende eller til skade for miljøet

Forsøpling er ulovlig, og kan både være svært skjemmende for nærmiljøet og en kilde til forurensning. En form for forsøpling kan være ulovlig lagring av brukte gjenstander, for eksempel bilvrak, på egen eiendom. For enkelte kan det også gi en økonomisk gevinst å dumpe avfall slik at det blir dannet ulovlige avfallsplasser, såkalte villfyllinger. Det er kommunen som har ansvaret for oppfølging av forsøplingssaker. For å følge opp slike saker etter regelverket, må kommunen kjenne til hvem som er ansvarlig for forsøplingen.

Kommunens ansvar når det gjelder forsøpling er fordelt på flere enheter

Trondheim parkering har ansvaret for å håndheve politivedtektene for Trondheim, som omfatter blant annet forsøpling på offentlig sted inkludert renhold etter kiosksalg og arrangement.

Trondheim parkering kan kontaktes når uregistrerte kjøretøy er hensatt på offentlig sted. Disse kan da fjernes (vegtrafikkloven § 17).

Vedtektene inkluderer også grunneiers ansvar for å sørge for rydding og renhold av fortau, gang- og sykkelveg og rennestein ut til midten av kjørebanen. Eier plikter også å rengjøre lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen. Ved brudd på vedtekten kan det ilegges et miljøgebyr til grunneier.

Klima- og miljøenheten i kommunen har ansvaret for å håndheve forurensningsloven når det gjelder forsøpling på privat og offentlig grunn. Ved melding om forsøpling, vurderes det om den/de ansvarlige kan identifiseres. Dette er nødvendig for at kommunen kan følge opp saken.

I saker av stort omfang, der det er brudd på regelverket og forsøplingen kan være skjemmende eller til skade eller ulempe for miljøet, vil den ansvarlige kunne få pålegg om å rydde etter seg. Hvis de ansvarlige ikke identifiseres, kan ikke Klima- og miljøenheten gi pålegg. I de alvorligste sakene, der avfallet medfører brudd på forurensningsloven § 7 om fare for forurensning, er det derimot grunneieren som sitter igjen med ansvaret.

Vegeier (Trondheim bydrift, Statens vegvesen eller Fylkeskommunen) har ansvaret for vedlikehold av offentlig veg og for rydding av vegbanen, veggrøfter og vegskråninger. Ansvaret omfatter også å sette opp og tømme avfallsbeholdere langs offentlig veg utenfor tettbygd strøk (forurensningsloven § 36).

Trondheim bydrift har ansvaret for å sette opp og tømme avfallsbeholdere samt nødvendig rydding i kommunens parker, friområder, utfartssteder, badestrender o.l. Trondheim bydrift rydder også søppel i nedslagsfeltet til Jonsvatnet, som er byens drikkevannskilde.

Trondheim Renholdsverk rydder rundt returpunkter (papp/papir og glass/metall-containere) på sentrale steder i kommunen. Ved overfylte private søppeldunker, kan Renholdsverket gi ekstra beholdere til privatpersoner dersom varsel ikke hjelper og forholdet ikke bedrer seg.

Hageavfall

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en trussel mot naturmangfoldet? Mens de ser fine ut i hagen, kan hageplanter skape problemer når de kommer på avveie.

Hageavfall på avveie - et problem for naturen

Sammen mot forsøpling - ryddeutstyr

Ryddeuke SoMe3.jpg

Vil du være med å bidra til et renere miljø i kommunen vår?

Ingen liker søppel langs turstien sin, og vi har alle et ansvar for å ikke forsøple.

Visste du at forsøpling fra land faktisk er den største kilden til forsøpling på strender, ved kysten og til havs? Og at brusflaska og tyggisen som noen glemte å pante eller kaste fort ender opp som søppel i havet?

Ved å bidra med rydding gjør du en kjempejobb for å holde naturen ren og hindre forsøpling både til lands og vanns. Alt du trenger er et par hansker, en pose og litt pågangsmot!

Hansker og poser kan du få av oss i E. C. Dahls gate 12. Send oss en e-post og gjør avtale om tidspunkt for utlevering av utstyr (tilgjengelig mandag-fredag kl. 09.00-15.00).

Nasjonale ryddedager i 2024 (i regi av Hold Norge rent):

 • Vårryddedagen 16. mars
 • Byryddedagen 4. mai
 • Strandryddeuka 13. - 22. september.

Du kan rydde alene eller sammen med venner, skolekamerater, håndballaget eller familien. Eller du kan bli med på en ryddedugnad organisert av andre. På nettsiden til Hold Norge Rent, på rydde-appen og på facebook vil du finne informasjon om lokale ryddedugnader som du kan være med på i ditt nærmiljø. Mange av de organiserte ryddedugnadene deler ut ryddeutstyr på oppmøtestedet, så det kan være greit å sjekke det først.

Forslag til områder det er fint å rydde:

 • Ditt nærområde og andre boligområder
 • I og ved veg/togunderganger
 • Badestrender
 • Områder langs sjøen, elver og ferskvann
 • Ved industriområder
 • Områder som er meldt inn i Rydde-appen: https://ryddenorge.no/

Viktig å huske

 • Ta med hunden på ryddedugnad? Hyggelig det, men husk å respekter båndtvangen.
 • Ta hensyn til hekkende fugl. I perioden mellom april og august er det hekketid for ulike fugler i Trøndelag. Vi oppfordrer derfor til å unngå rydding i skjermet kantskog langs elv, bekk og kyst, i tillegg til andre hekkeområder langs kysten i denne perioden.
 • Alt avfall som skal hentes av Trondheim bydrift eller som skal leveres på Heggstadmoen skal samles i gjennomsiktige plastsekker!
 • Hvis dere finner død sjøfugl, må den håndteres på forsvarlig vis. Ikke ta på den uten hansker/plastpose. Meld fra til Mattilsynet.
 • Akutt forurensning skal meldes til brannvesenet på telefon 110. Dette kan for eksempel være olje- eller dieselsøl eller kloakkutslipp.

Hva gjør du med fangsten?

Litt:

 • Om du rydder mindre mengder søppel, selv eller deltar i små ryddeaksjoner, kan det være nok å kaste søppelposen i avfallsbeholderne som står ved grøntområder og turveier, eller ta det med hjem til egen avfallsbeholder.

Mye:

 • Har du ryddet mer enn du får plass til i offentlige avfallsbeholdere, og ikke vil kaste det i egen avfallsbeholder, kan du levere det på Heggstadmoen gjenvinningsstasjon.
 • Det er en egen refusjonsordning som gjør at alle som rydder marint avfall kan få tilbakebetalt utgifter i forbindelse med ryddingen. Kontakt med Hold Norge Rent ved john@holdnorgerent.no eller ring på telefon 40 00 14 38 dersom du ønsker råd.
 • Hvis du vet at det er en sjanse for at du rydder store mengder avfall, kan du kontakte Trondheim bydrift før ryddeaksjonen for å avtale at de henter det du har ryddet.

Slik går du frem for å gjøre det: Meld inn hvor og når du vil arrangere en ryddeaksjon. Send inn melding om hvor avfallet skal hentes via skjema for henvendelser om veg, park og byrom via meldinnfeil.no. Velg tjeneste “Park og byrom” og kategori “Forsøpling”. Legg inn en markering i kartet eller en adresse. Det er viktig at avfallet settes på et sted som er tilgjengelig med bil.

Når ryddeaksjonen er ferdig, legger du avfallet på det avtalte stedet og melder, via samme nettsted, at søppelet nå er klar for henting (bruk samme saksnummer som da du registrerte ryddeaksjonen). Legg gjerne ved et bilde eller en beskrivelse som viser omfanget av det dere har ryddet slik at Trondheim bydrift vet hvor mye avfall som skal hentes.

Registrering av avfall

Engasjementet ditt og arbeidet du gjør er viktig for oss! Vi ønsker at du registrerer det du har ryddet, det vil hjelpe oss i kampen mot forsøpling: Jo mer vi vet om hva du rydder, jo lettere er det å gjøre gode tiltak som hindrer at mer søppel havner i naturen.

Du kan registrere hva slags søppel du har funnet og hvor i rydde-appen eller på ryddenorge.no.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Klima- og miljøenheten på klima-miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no.

Lovverket

I kapittel 4 og 5 i politivedtektene for Trondheim kommune defineres regler som gjelder på offentlig sted når det gjelder forsøpling.

Forurensningsloven kapittel 5 har også bestemmelser om forbud mot forsøpling og ulovlig tømming av eller oppbevaring av avfall. Forskrift om miljørettet helsevern § 9 har også aktuelle bestemmelser.

Relevante nettsider

Sist oppdatert: 20.02.2024

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0007MX