Hund i Trondheim

Hund i Trondheim

Her finner du informasjon og bestemmelser som gjelder hundehold i Trondheim.

Luftetur med hund i vintervær.
Luftetur i vintervær.

Aktsomhetsplikt

Hund sammen med ansvarlig hundeeier kan ferdes de fleste steder i Trondheim hele året. Alle hundeholdere har imidlertid en aktsomhetsplikt, det vil si at hunden alltid skal være under kontroll både i båndtvangstida og ellers. Eksempelvis må hunden holdes i bånd langs skiløyper, turveger og -stier når det er stor turutfart også utenfor båndtvangstida.

Båndtvang

I Trondheim er det båndtvang hele året enkelte steder og mer tidsbegrenset båndtvang andre steder. Det er båndtvang hele året i bynære strøk som i boligområder, handleområder, parker, kirkegårder, ved skoler, barnehager og idrettsanlegg. Dette gjelder også rundt Jonsvatnet, i Nidelvkorridoren opp til Øvre Leirfoss, i strandsonen fra Ladehammeren til Malvik grense, ved serveringsteder og parkeringsplasser i marka, og langs bomvegene inn til Elgsethytta, Grønnlia (fra Fjellseter), Rønningen og Estenstadhytta.

 • På og ved badeplasser er det båndtvang i tiden 1. april til 10. september.
 • Det er båndtvang over alt i kommunen og ellers i landet fra og med 1. april til og med 20. august.
 • Det er båndtvang i utmark der husdyr beiter i perioden 1. april til og med 1. oktober.
 • Det er båndtvang hele året på innmark der husdyr oppholder seg.

Brosjyre om hund i Trondheim

Brosjyre - Hund i Trondheim

Forskrift om hundehold i Trondheim

Båndtvangsreglene i Trondheim

§ 3. Båndtvang

1. I tiden fra om med 1. april til og med 20. august skal hunder holdes i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt i hele kommunen.

2. I tillegg skal hunder holdes i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt hele året:

a. I og i tilknytning til boligområder og handleområder,
b. I parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, og det presiseres at parkmessige områder i tilknytning til boligområder og handleområder vist som grønnstruktur i KPA omfattes etter bokstav a og b, (Kommuneplanens arealdel, KPA)
c. På offentlig vei og fortau i tilknytning til områder som omfattes etter bokstav a og b,
d. På følgende områder som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder:

 • På følgende strekninger i marka:
  • fra p-plass ved Bekken gård langs bomveg til Estenstadhytta
  • fra p-plass ved Henriksåsen langs bomveg til Elgsethytta
  • fra p-plass ved Fjellseter langs bomveg til Grønlia
  • fra p-plass ved Smistad langs bomveg til Rønningen
 • Nærmere vannkant enn 50 meter ved Jonsvatnet, og ferdsel på vatnet når det er islagt
 • Nidelvkorridoren opp til og med Øvre Leirfoss, innenfor blå strek vist i KPA
 • Strandsonen fra Ladehammeren, rundt Ladehalvøya til kommunegrensen mot Malvik, vist som grønnstruktur i KPA.

e. På og ved serveringssteder og parkeringsplasser i tilknytning til markaområdene som benyttes av allmennheten.
f. På inngjerdet område på innmark der husdyr oppholder seg.

3. I tillegg skal hunder holdes i bånd, være forsvarlig innestengt eller inngjerdet i deler av året:
a. I områder der husdyr beiter i perioden fra 20. august til og med 1. oktober.
b. På og ved tilrettelagte badeplasser for allmennheten i markaområdene og langs fjorden fra 20. august til og med 10. september.

Unntak fra forskriftens § 3 er arrangement i regi av registrerte hundeorganisasjoner tilsluttet Norsk Kennelklubb og Norges Jeger- og fiskerforbund når hunder er under kontroll.

Unntak fra forskriftens § 3 er godkjente førerhunder for synshemmede når de er under kontroll.

§ 4. Båndtvang under ekstraordinære forhold

Kommunedirektøren kan innføre ekstraordinær båndtvang for å beskytte vilt. Vedtak om innføring av ekstraordinær båndtvang kunngjøres i de media som kommunedirektøren finner tjenlig.

Lov om hundehold (hundeloven)

Dressurområder/Hundepark

Vis Dressurområder for hund i et større kart.

Spørsmål

Har du spørsmål om dressurområdene for hund kan du kontakte Kommunalteknikk i Trondheim kommune, telefon: 97 99 62 24.

E-post:

Har du spørsmål om båndtvang for hund i Trondheim kan du kontakte

Klima- og miljøenheten, telefon: 72 54 25 50.

E-post:

Hundehold

Hund i bånd. Foto: Soloviova Liudmyla / Shutterstock

Mattilsynet har veiledere for mange typer kjæledyr, også for hund.

Sist oppdatert: 01.11.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward