Konflikter mellom vilt og bysamfunn, skadet vilt

Konflikter mellom vilt og bysamfunn, skadet vilt

Trondheim kommune er lokal viltforvaltningsmyndighet og har blant annet ansvaret for at konfliktsnivået mellom vilt og bysamfunn ikke blir for stort.

Elg ved bebyggelsen på Byåsen
Elg ved bebyggelsen på Byåsen. Foto: Einar Kongsvold

Viltmangfold og konflikter

Det store viltmangfoldet i en bykommune som Trondheim er en berikelse for mange mennesker, men også en kilde til konflikt. Konflikter oppstår særlig når det gjelder måker, grevling, kornkråke, bever, rådyr og elg. Mulige konfliktforebyggende tiltak for disse artene er synliggjort i faktaark og tiltaksplaner:

Konfliktene er knyttet til

 • viltpåkjørsler
 • hjortevilt i by og tettbebyggelse
 • beiting/ødeleggelse av hageplanter og produksjonsskog
 • beiting som fører til negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet
 • støy og ekskrementer fra måker/duer/andre fugler
 • skader på hus og eiendom

Viltpatruljen, skadet vilt

 • Henvendelser til viltpatruljen som gjelder viltpåkjørsler, skadet vilt eller utfordringer med ville dyr skal gå gjennom politiet på telefon 02800
 • Andre henvendelser rettes til Klima- og miljøenheten

Viltpatruljen er en viktig del av kommunens viltberedskap og koordineres av Klima- og miljøenheten som er Trondheim kommunes viltmyndighet.

Viltpatruljen består av en gruppe personer som er godt skolert angående vilt generelt, og spesielt når det gjelder konflikter med vilt i by, skadet eller skadegjørende vilt.

Viltpatruljens oppgaver

 • bidrar til å begrense konfliktnivået gjennom informasjonsarbeid
 • gjennomfører ettersøk- og eventuelt avliving av vilt
 • tar oppdrag i felt, men kan også svare på spørsmål

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om vilt kan du også kontakte Klima- og miljøenheten.
Telefon: 72 54 25 50
E-post:

Sist oppdatert: 28.09.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward