Badevannskvalitet

Badevannskvalitet

Kommunen sjekker badevannskvaliteten ved byens offentlige badeplasser i badesesongen. I løpet av sommeren tar Klima- og miljøenheten 10 prøver på hvert sted. Prøvene analyseres for E.coli og intestinale enterokokker og blir vurdert i henhold til EUs badevannsdirektiv.

EUs badevannsdirektiv baseres på å identifisere populære badeplasser i ferskvann og kystvann, og overvåke dem for indikatorer på mikrobiologisk forurensning gjennom badesesongen fra mai til september. Badevannets kvalitet bedømmes ut fra den målte vannkvaliteten over en 4 års periode. Badevannskvaliteten klassifiseres ettersom hvor mye E.coli-bakterier som finnes i vannet, og deles inn i 4 klasser: "utmerket", "tilstrekkelig", "god" eller "dårlig".

Oversikt over EUs tilstandsklassifisering av badevannskvaliteten:

For saltvann:

Badevannskvalitet i saltvann Utmerket* God* Tilstrekkelig** Dårlig**
E.coli (antall/100 ml) <250 250-500 <500 >500
Intestinale enterokokker (antall/100 ml) <100 100-200 <185 >185

(*)  Basert på 95-persentilen

(**) Basert på 90-persentilen

For ferskvann:

Badevannskvalitet i ferskvann Utmerket* God* Tilstrekkelig** Dårlig**
E.coli (antall/100 ml) <500 500-1000 <900 >900
Intestinale enterokokker (antall/100 ml) <100 200-400 <330 >330

(*)   Basert på 95-persentilen

(**) Basert på 90-persentilen

Tilstandsklassifisering av badestrender (badevannskvalitet)

Badevannets kvalitet bedømmes ut fra den målte vannkvaliteten over en 4 års periode.

Ferskvann

Baklidammen:

Vannkvalitet for Baklidammen er utmerket
Brøttem:

Vannkvalitet for Brøttem er utmerket
Estenstaddammen:

Vannkvalitet for Estenstaddammen er utmerket
Haukvatnet:

Vannkvalitet for Haukvatnet er utmerket
Hestsjøen:

Vannkvalitet for Hestsjøen er utmerket
Kyvatnet:

Vannkvalitet for Kyvatnet er utmerket
Lianvatnet:

Vannkvalitet for Lianvatnet er utmerket
Theisendammen:

Vannkvalitet for Theisendammen er utmerket

Tømmerholtdammen:

Vannkvalitet for Tømmerholtdammen er utmerket

Saltvann

Brennebukta:

Vannkvalitet for Brennebukta er utmerket

Buktafjære:

Oppstart prøvetaking i 2023.

Devlebukta:

  Vannkvalitet for Devlebukta er utmerket
Djupvika:

vannkvalitet til.png
Flakk:

Vannkvalitet for Flakk er utmerket
Grilstadfjæra v/ indre brygge:

Vannkvalitet for Grilstadfjæra v/ indre brygge er utmerket
Hansbakkfjæra:

Vannkvalitet for Hansbakkfjæra er utmerket
Korsvika:

Vannkvalitet for Korsvika er utmerket
Leangenbukta:

Vannkvalitet på Leangenbukta er god
Munkholmen vest:

Vannkvalitet for Tømmerholtdammen er utmerket
Munkholken øst:

Vannkvalitet for Munkholken øst er utmerket
Ringvebukta:

Vannkvalitet på Ringebukta er tilstrekkelig
Strandveikaia (Nyhavna):
d2.png

St. Olav pir:

Vannkvalitet for St. Olav pir er utmerket
Tømmerstranda:

u3.png
Væreholmen:

Vannkvalitet for Væreholmen er utmerket

 

Resultater badevannsprøver i Trondheim 2023 

Resultatene fra badevannsprøvene inngår i tilstandsklassifiseringen og vil ikke bli publisert enkeltvis. For enkeltprøver som viser forhøyede bakterienivå, over 1000 e.coli pr. 100 ml og/eller 200 IE pr. 100 ml, vil det bli tatt oppfølgingsprøver. Her viser vi resultatene for oppfølgingsprøvene. Er prøvene tilfredsstillende blir de ikke publisert.

Nedsatt badevannskvalitet ved store nedbørsmengder

Ved større regnskyll kan det forekomme tilførsel av kloakk fra kommunalt avløp. Noe høyere bakterieverdier i vannet kan da forekomme i kortere perioder, men dette medfører sjelden helsefare. Som et føre-var tiltak, anbefaler vi at det ikke bades det første døgnet etter et større regnskyll. Dette gjelder spesielt de sentrumsnære strendene:

  • Strandveikaia
  • Korsvika
  • Djupvika
  • Tømmerholtstranda
  • Hansbakkfjæra

Om en prøve skulle vise et dårlig resultat, har kommunen rutiner for å følge opp dette og finne årsaken. Ved uakseptabelt høyt innhold av E.coli (> 1000 E.coli pr 100 ml) og intestinale enterokokker (200 IE pr. 100 ml) tas oppfølgingsprøver.

Badeplasser i Trondheim

Mer informasjon om badeplassene i Trondheim finner du på nettsiden “Ut på tur i Trondheim”.

Nettsiden har oversikt over turmål samt artikler, kart og omtaler av turstier, parker, fiskevann, fjelltopper, lysløyper, serveringshytter, badestrender og rekreasjonsområder i by og mark.

Bading i Nidelva er farlig

Nidelva ser ofte stille ut, men den kan være tøffere og mer stri enn de fleste kan tenke seg. I Nidelva er det ikke nok å være flink til å svømme.

Badetemperaturer i salt- og ferskvann på Yr

På yr.no kan du finne vanntemperaturen i badeplasser på innsjøer og i havet. Med den fylkesvise oversikten er det lett å finne fram.

På Yr-appen kan du velge "I nærheten" for å finne temperaturen der du er.

Om du registrerer deg som bruker får du også mulighet til å melde inn temperaturer selv.

Svømmekløe

Svømmekløe - ubehagelig men ikke farlig

Har du kløende utslett på huden etter bading i ferskvann? Det kan være forårsaket av ikter (cercarier). Spesielt i Hestsjøen kan denne forekomme. Vær oppmerksom på at dette kan være "svømmekløe". Den kan oppleves som ubehagelig, men er ikke farlig.

I siste halvdel av sommeren kan du ved bading i ferskvann få kløe og utslett som skyldes cercarialarven, såkalt svømmekløe (cerkariedermatitt).

Badevannstemperaturen i siste halvdel av sommeren er da etter trønderske begreper "god"; fra ca. 18 grader C.

Larven lever i vannsnegler og sjøfugler, men noen ganger kan den forsøke å bite seg gjennom huden hos mennesker som bader. Den lykkes ikke og dør av seg selv, men det kan komme et kløende utslett, i blant til og med små sår. Disse forsvinner av seg selv i løpet av en til to uker. Ved kraftig kløe kan du bruke eksemsalver for å minske plagene.

Noen mener at du kan unngå larvene ved å smøre deg med vaselin før du bader. En studie har vist at solkrem med brennmanetbeskyttelse kan hjelpe. Det beste rådet er å frottere seg godt med et håndkle etter badingen. Frotteringen gjør at larvene faller av huden. Å dusje med en gang du kommer opp av vannet, virker også forebyggende.

I Trondheim er det et kjent problem med svømmekløe i Hestsjøen, mens vi er litt mer usikre om rapporteringen fra Tømmerholtdammen. Det er satt opp skilt med advarsel om svømmekløe.

Meld fra om svømmekløe

Dersom du opplever svømmekløe, setter Folkehelseinstituttet stor pris på om du sender en e-post til skadedyr@fhi.no med informasjon om hvor du har badet (navn på innsjø og sted i landet).

Mer informasjon om svømmekløe

Ikke bad i drikkevannet vårt

Jonsvatnet er hovedkilden for drikkevannet i byen. Derfor er det strenge restriksjoner på bruken av Jonsvatnet.

Mer informasjon om badevannskvalitet?

Ta kontakt med Trondheim kommune, Klima- og miljøenheten.

Overvåking av vannkvalitet og miljøtilstand

Trondheim kommune gjennomfører årlig overvåkning av vannkvaliteten i vann, elver, og bekker i tillegg til i friluftsbad.

Langtidsutvikling i badevannskvaliteten kan du lese mer om i de årlige rapportene.

Sist oppdatert: 27.10.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB