Radon

Radon

De geologiske forholdene i Trondheim og omegn er gunstige med tanke på radon. I flere tidligere undersøkelser av radon i bygninger i kommunen er det påvist lave verdier, slik at vi ikke anser radon som noen stor trussel i vår kommune.

Hva er radon

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Kilder til radon, Illustrasjon fra Miljøstatus
Kilder til radon. Illustrasjon fra Miljøstatus i Norge.

Måling av radon

Klima- og miljøenheten i Trondheim kommune har oversikt over målte verdier på skoler og barnehager. Det er likevel umulig å vite om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på er å måle.

Måling kan du gjennomføre selv ved å bestille sporfilm fra ulike firma som leverer dette. Sporfilmene plasseres ut flere steder i arealene som skal måles. Etter måleperioden på 2 måneder sendes sporfilmene tilbake til firma og du mottar rapport med resultater.

Typisk koster to sporfilmer 400-600 kroner, men prisene varierer.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har mye informasjon om radon, helseeffekter, grenseverdier, hvordan det måles og beskrivelser av mulige tiltak.

Mer informasjon om radon

Sist oppdatert: 17.01.2023

Fant du det du lette etter?