Aktørbasen

Aktørbasen

Aktørbasen er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Trondheim.

Gå til Aktørbasen

Formålet med Aktørbasen

 • Aktørbasen er en oppdatert og søkbar oversikt over frivillige organisasjoner og andre aktører i Trondheim.
 • Organisasjoner og aktører som ønsker å søke om tilskudd eller lån/leie av kommunale lokaler må være registrert i Aktørbasen.

Det er viktig at Aktørbasen er oppdatert. Alle organisasjoner må sørge for at informasjonen som er registrert til enhver tid er korrekt.

Hvordan finne informasjon i Aktørbasen

I Aktørbasen kan du finne informasjon om organisasjoner og aktører.

 • Du kan finne informasjon ved å filtrere på kategori, aktiviteter og bydel.
 • Du kan søke etter informasjon med fritekstsøk.

Hvordan registrere en aktør i Aktørbasen

Når du registrerer en aktør hentes informasjon fra Brønnøysundregistrene. Informasjonen oppdateres automatisk ved senere endringer i Brønnøysundregistrene.

I tillegg kan det legges inn lokal informasjon om aktøren, som kategori, aktiviteter, tilholdssted, bydel og beskrivelse.

Det er også mulig å registrere aktør uten organisasjonsnummer.

Veileder for bruk av Aktørbasen

Samtykke

Brev til alle aktører med informasjon om samtykke (PDF)

Alle organisasjoner som registrerer seg i Aktørbasen må gi sitt samtykke til at informasjonen vises på eksterne nettsider. Samtykke til dette gis i forbindelse med registrering av aktøren.

Det er mulig å registrere en aktør uten å gi samtykke. Informasjonen vil da kun vises for ansatte i Trondheim kommune med administrator-tilgang til Aktørbasen, og ikke på de eksterne nettsidene. Du vil likevel kunne søke om å låne kommunalt lokale og om tilskudd.

(Paraplyorganisasjonene Idrettsrådet i Trondheim og Trondheim kulturnettverk har administratortilgang til Aktørbasen.)

Trondheim kommune oppfordrer organisasjonene til å gi samtykke, slik at vi har en god, helhetlig og oppdatert oversikt over frivillige organisasjoner og andre aktører i Trondheim.

Hvilken informasjon vises på nettsidene?

Følgende informasjon vises på de eksterne nettsidene til Aktørbasen

 • Navn på organisasjonen/aktøren
 • Organisasjonsnummer (*)
 • Organisasjonsform (*)

 • Kategori(er) (*)
 • Telefon (*)
 • Telefaks (*)
 • Postadresse (*)
 • Besøksadresse (*)
 • Aktørens faste aktiviteter
 • Primært tilholdssted
 • Nettadresse (*)
 • Nettadresse 2
 • Bydel
 • Rekrutteringsområde
 • Antall medlemmer
 • Antall medlemmer under 20 år

(*): Data kommer fra Brønnøysundregistrene for de aktører som er registrert der.

Følgende informasjon vises kun for representanter for aktøren som er innlogget, samt for administratorer i Trondheim kommune og paraplyorganisasjoner (det vil si at dette ikke vises på de eksterne nettsidene)

 • E-postadresse (*)
 • E-postadresse 2
 • Kontonummer (*)
 • Navn og kontaktinfo for de som er representanter for aktøren
 • Om aktøren er medlem i Trondheim kulturnettverk

(*): Data kommer fra Brønnøysundregistrene for de aktører som er registrert der.

Følgende informasjon vises kun for administratorer i Trondheim kommune og paraplyorganisasjoner

 • Om aktøren er aktiv eller inaktiv
 • Om aktøren er relevant for Trondheim kulturnettverk
 • Om aktøren er en flerkulturell aktør
 • Om aktøren har aktiviteter som er tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne

(De siste to visningene er under utvikling, og kan bli gjort tilgjengelig eksternt senere.)

Hvis det ikke gis samtykke vises kun følgende informasjon på de eksterne nettsidene

 • Organisasjonens/Aktørens navn

Dersom aktøren settes inaktiv vil ikke navnet vises på de eksterne nettsidene.

Informasjon om behandling av dataene i Aktørbasen

Behandlingsansvarlig

Trondheim kommune, kommunedirektøren

Databehandler

Sopra Steria
Brattørkaia 15a-b, 7010 Trondheim

Mer om behandling av dataene

Hva brukes informasjonen til

 • Å ha en oppdatert oversikt over frivillige organisasjoner og andre aktører i Trondheim.
 • Å registrere organisasjoner og aktører som ønsker å søke om lån av kommunale lokaler eller om kommunalt tilskudd.
 • Systemadministrator kan ta ut lister over aktører for ved behov å kunne kommunisere mer effektivt med frivilligheten, idretten og kulturlivet i Trondheim.

Leveres informasjonen til andre?

Paraplyorganisasjonene Trondheim kulturnettverk og Idrettsrådet i Trondheim har administratortilgang til Aktørbasen, med formål å ha oversikt over aktørene.

Lister over aktører, herunder e-postlister blir ALDRI levert til uvedkommende.

Er det frivillig å gi samtykke?

Ja, det er frivillig. Hvis du ikke gir samtykke til at informasjonen om din organisasjon vises på nettsidene, vil du likevel kunne søke om å låne kommunale lokaler eller tilskudd.

Kan informasjonen endres?

Du kan selv endre informasjonen om din organisasjon i Brønnøysundregistrene og/eller i Aktørbasen.

Hvor lenge oppbevares informasjonen?

Det er ingen tidsavgrensning på lagring av informasjonen i Aktørbasen. Trondheim kommune vil sende ut en årlig påminnelse om oppdatering av informasjonen.

Kan informasjonen fjernes?

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke til at informasjon om aktøren vises på nettsidene. Det er også mulig å sette en aktør inaktiv.

Les mer om samtykke på Datatilsynets nettsider

Trenger du hjelp?

Veileder for bruk av Aktørbasen

Dersom du trenger hjelp til bruk av Aktørbasen, eller du mener det er oppstått en feil i systemet kan du sende oss en e-post.

 • Beskriv hva du trenger hjelp til eller hva som er feil.
 • Oppgi ditt mobil-nummer, så vi kan kontakte deg ved behov.

Mer info om tilskuddsordninger og utlån av kommunale lokaler

Gå til nettside for utlån av kommunale lokaler

Gå til nettside for tilskudd og stipend

 

Sist oppdatert: 13.05.2024

Fant du det du lette etter?