Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskudd fra Bufdir: Inkludering av barn i lavinntektsfamilier og Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Tilskudd fra Bufdir: Inkludering av barn i lavinntektsfamilier og Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Aktører i Trondheim kan søke om tilskudd fra Bufdir (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) fra ordningene "Inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) og "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser".

Søknader sendes direkte til Bufdir via søknadsportalen. Det gjøres en administrativ og politisk vurdering i Trondheim før Bufdir behandler søknadene.

Søknadsfrist for 2019 og informasjonsmøte

  • Søknadsfrist for begge ordninger er 10. desember 2018.
  • Det gjennomføres felles informasjonsmøte mandag 19. november kl. 15.00 i Dronningens gate 1b, 4. etg

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Tiltak som får støtte skal rette seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter, bidra til deltakelse på alternative mestringsarenaer, og medvirke til et mer inkluderende fritidsmiljø for barn og unge.

Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og ungdom, samt deres familier berørt av fattigdomsproblem.

Hvem kan søke

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke.

Det kan søkes om tilskudd for ett år av gangen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen fastsettes av Bufdir, og er vanligvis tidlig i desember.

Søknadsfrist for 2019 er 10. desember 2018.

Retningslinjer og søknadsskjema

  • Søknader skal sendes inn direkte til Bufdir via søknadsportalen.
  • Søkere må sette seg inn i rundskriv og veileder til tilskuddsordningen.

Rundskriv, veileder og lenke til søknadsskjema ligger på Bufdir sine nettsider.

Gå til Bufdir sin nettside for Inkludering av barn i lavinntektsfamilier

 

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge gjennom etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser.

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, samt utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Hvem kan søke

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke.

Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år.

Søknadsfrist

Søknadsfristen fastsettes av Bufdir.

Søknadsfrist er 10. desember 2018 for tiltak med oppstart i 2019.

Retningslinjer og søknadsskjema

  • Søknader skal sendes inn direkte til Bufdir via søknadsportalen.
  • Søkere må sette seg inn i rundskriv og veileder til tilskuddsordningen.

Rundskriv, veileder og lenke til søknadsskjema ligger på Bufdir sine nettsider.

Gå til Bufdir sin nettside for Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Kontakt

Kontaktperson for tilskuddsordningene i Trondheim kommune:
Mette Jensen
Telefon 974 21 644
e-post: mette.jensen@trondheim.kommune.no

Alle tekniske spørsmål knyttet til søknadsskjemaet rettes til Bufdir. 

Sist oppdatert: 05.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?