Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskudd fra Bufdir: Inkludering av barn og unge og Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Tilskudd fra Bufdir: Inkludering av barn og unge og Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Aktører i Trondheim kan søke om tilskudd fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) fra ordningene Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge og Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser.

Søknader sendes direkte til Bufdir via søknadsportalen. Det gjøres en administrativ og politisk vurdering i Trondheim før Bufdir behandler søknadene.

Søknadsfrist for 2021

  • Søknadsfrist for begge ordninger er 4. desember 2020.

Retningslinjer og søknadsskjema

  • Søkere må sette seg inn i regelverk og veileder til tilskuddsordningen.
  • Søknader skal sendes inn direkte til Bufdir via søknadsportalen.
  • Regelverk, veileder, informasjon om søknadsprosessen og lenke til søknadsskjema ligger på Bufdir sine nettsider.

Gå til Bufdir sin nettside for tilskudd til barn og unge

Kontakt

Søkere som trenger veiledning eller har spørsmål til søknaden kan kontakte kontaktperson for tilskuddsordningene i Trondheim kommune:
Mette Jensen
Telefon 97 42 16 44
e-post: mette.jensen@trondheim.kommune.no.

Alle tekniske spørsmål knyttet til søknadsskjemaet rettes til Bufdir.

Hjelp og inspirasjon

Bufdir har lagd en veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom.

På denne nettsiden finnes informasjon og praktiske eksempler som kan være nyttige å se på i forbindelse med søknad til disse tilskuddsordningene.

Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er blitt evaluert av FAFO. I evalueringen kan man blant annet lese om hva som skal til for å lykkes i arbeidet med å inkludere barn og unge fra lavinntektsfamilier.

Last ned evalueringen Fra deltakelse til mestring.

Sist oppdatert: 28.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006