Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskudd fra Bufdir: Inkludering av barn i lavinntektsfamilier og Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Tilskudd fra Bufdir: Inkludering av barn i lavinntektsfamilier og Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Aktører i Trondheim kan søke om tilskudd fra Bufdir (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) fra ordningene "Inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) og "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser".

Søknader sendes direkte til Bufdir via søknadsportalen. Det gjøres en administrativ og politisk vurdering i Trondheim før Bufdir behandler søknadene.

Søknadsfrist for 2019

  • Søknadsfrist for begge ordninger er 10. desember 2018.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Tiltak som får støtte skal rette seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter, bidra til deltakelse på alternative mestringsarenaer, og medvirke til et mer inkluderende fritidsmiljø for barn og unge.

Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og ungdom, samt deres familier berørt av fattigdomsproblem.

Hvem kan søke

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke.

Det kan søkes om tilskudd for ett år av gangen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen fastsettes av Bufdir, og er vanligvis tidlig i desember.

Søknadsfrist for 2019 er 10. desember 2018.

Retningslinjer og søknadsskjema

  • Søknader skal sendes inn direkte til Bufdir via søknadsportalen.
  • Søkere må sette seg inn i rundskriv og veileder til tilskuddsordningen.

Rundskriv, veileder og lenke til søknadsskjema ligger på Bufdir sine nettsider.

Gå til Bufdir sin nettside for Inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge gjennom etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser.

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, samt utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Hvem kan søke

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke.

Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år.

Søknadsfrist

Søknadsfristen fastsettes av Bufdir.

Søknadsfrist er 10. desember 2018 for tiltak med oppstart i 2019.

Retningslinjer og søknadsskjema

  • Søknader skal sendes inn direkte til Bufdir via søknadsportalen.
  • Søkere må sette seg inn i rundskriv og veileder til tilskuddsordningen.

Rundskriv, veileder og lenke til søknadsskjema ligger på Bufdir sine nettsider.

Gå til Bufdir sin nettside for Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Kontakt

Kontaktperson for tilskuddsordningene i Trondheim kommune:
Mette Jensen
Telefon 974 21 644
e-post: mette.jensen@trondheim.kommune.no

Alle tekniske spørsmål knyttet til søknadsskjemaet rettes til Bufdir. 

Hjelp og inspirasjon

Bufdir har lagd en veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom.

På denne nettsiden finnes informasjon og praktiske eksempler som kan være nyttige å se på i forbindelse med søknad til disse tilskuddsordningene.

Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er blitt evaluert av FAFO. I evalueringen kan man blant annet lese om hva som skal til for å lykkes i arbeidet med å inkludere barn og unge fra lavinntektsfamilier.

Last ned evalueringen Fra deltakelse til mestring

Sist oppdatert: 21.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004