2019

2019

Alle tildelinger 2019

 

Trykk på ønsket tilskuddsordning for å se vedtaksliste for 2019:

 

Aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Aktiviteter for barn og unge

Aktiviteter for eldre

Atelierfellesskap

Bykunstnerstipendet

Drift av aktiviteter og åpne møteplasser, barn og unge

Dyrking av mat i byen

Etablering av el-anlegg for lading av el- og hybridbil

Festivaler

Forebyggende tiltak helse og rus

Fritidskulturlivet

Frivillige lag for tiltak i friområder

Frivillighetsmillionen

Gjesteleilighet i Berlin

Helårsarrangører musikk

Idrett arrangementstilskudd 1. halvår

Idrett arrangementstilskudd 2. halvår

Idrett kommunalt tilskudd til drift og anlegg

IMDi - Drift av lokale innvandrerorganisasjoner

IMDi - Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Investeringstilskudd til bydelshus og grendehus

Kjøp av tid i Verkstedhallen

Kommunalt tilskudd til utstyr i private idrettsanlegg

Kor, korps og orkester, driftstilskudd

Kulturstipend og kulturlegat

Kulturstipend Ramallah

Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle

Partipolitiske ungdomsorganisasjoner, driftstilskudd

Reisestøtte til semiprofesjonelle sang- og musikkensembler

Strakstiltak fritidskulturlivet

Strakstiltak kunst og kultur, profesjonelle

Tilskudd til leasing av elvarebil og etablering av ladepunkt

Tilskudd til ombruk, gjenbruk og reparasjon

Tilskudd til utlånssentraler for utstyr

 

Vi tar forbehold om mulige feil i oversikten. Dersom du oppdager feil kan dette meldes til tilskudd@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 01.03.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0004W9