Etablering av el-anlegg for lading av el- og hybridbil

Etablering av el-anlegg for lading av el- og hybridbil

BAGLERVEGEN BORETTSLAG

Infrastruktur for ladestasjoner

27500

Beboerfellesskapet Beddingen 10 

Infrastruktur til ladeplasser

7600

BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA

Hovedstruktur for elbilladere i sameie

81782

BOLIGSAMEIET KYSTAD VESTRE

Opprette ladestasjon for elbil i Boligsameiet Kystad Vestre

0

BORETTSLAGET BLOKKA MI ELVEHAVN BRYGGE

Elbillading

0

BORETTSLAGET INDRE KVARTAL

Elbillading 

24000

BORETTSLAGET KAPTEIN MITLIDS VEI 22 AL

Elbillading 

0

BORETTSLAGET KONGENS GATE 51

Tilrettelegging for lading av elkjøretøy

38250

BORETTSLAGET NARDO SØNDRE

Etablering av ladeanlegg

100000

BORETTSLAGET NORDRE HALLSETVEI 91-93

Installasjon av ladeinfrastruktur for elbil i borettslag

0

BORETTSLAGET STABELLSVEI 7 AL

955226526

15625

BRASSERI CAVA AS

Etablering av ladepunkt for elbil

0

DALSENGET BORETTSLAG

Etablering av infrastruktur til elbillading

35557

DROPSFABRIKKEN BORETTSLAG

Etablering av lademulighet for elbil og hybrid i dropsfabrikken borettslag (tidligere månebakken borettslag) 

10250

FALKENBORG SAMEIE

Etablering av Smart elbil ladekonsept

73921

FJELLSETERVEIEN 12-14 AS

Søknad om tilskudd til elbillading i borettslaget

20180

GRANÅSVEGEN BORETTSLAG

Etablering av ladepunkter for elbil

56117

HALSETVEGEN BORETTSLAG

Lade punkt for elbil

17768

HANDELSFLÅTENS BORETTSLAG II

Installasjon av elbilanlegg/ladeanlegg

16349

HASSELBAKKEN TERRASSE BORETTSLAG

Etablering av ladestasjon for elbil

0

ILEVOLLEN BORETTSLAG

Ladeinfrastruktur for elbil i Ilevollen borettslag

8600

ILSVIKA B2

Etablering av infrastruktur i parkeringsgarasje

29935

KAFFE COMPAGNIET AS

Ladning elvarebil på jobb

0

KOLSTADHAUGEN BORETTSLAG

Oppgradering av elektrisk anlegg i garasjene

100000

LADE ALLE GARASJESAMEIE

Ladeinfrastruktur

63030

LINUSBAKKEN BORETTSLAG

Etablering av infrastruktur for elbillading i garasjeanlegg.

0

MURMESTRENE KAMMEN & SNEVE AS

Kjøp av elbil

0

NARDOSLETTA BORETTSLAG

Utbygging av elbillading ved Nardosletta borettslag

23100

NEDRE SJETNHAUGAN 19 VELFORENING

NS19V - Etablering av ladeinfrastruktur på velforeningens område

0

NORDRE FLATÅSEN BORETTSLAG

Etablering av ladeplasser

100000

PERSAUNET EKSTRA 2 BOLIGSAMEIE

Utbygging av elbil ladeinfrastruktur

77402

Risvollan Borettslag

Etablering av infrastruktur for lading av elbiler, Risvollan

310000

ROGNHEIM BORETTSLAG

Utarbeidelse av ladestasjoner

30000

ROMOLSLIA BORETTSLAG

Elkjøretøyladere i Storflata

19060

SAMEIET AKKA BAKKA

Ladestasjoner for elbiler

22000

SAMEIET BROMSTAD PARK

Fellesanlegg for elbillading

35669

SAMEIET BYÅSVEIEN 120

Byåsveien 120 - fellesanlegg for elbillading

0

SAMEIET CATHARINAS HAGE

Etablering av infrastruktur for lading av elbil i P-garasje

56571

SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE A OG B

Etablering av ladeanlegg for el-/hybridbiler

0

SAMEIET FOSSESTUA

Etablering av infrastruktur for lading av el- og hybridbil

0

SAMEIET FURULUND JAKOBSLI

Furulund/søknad om støtte til lading av elbiler

21500

SAMEIET GILDHEIMSVEGEN 3-5-7

Elbillading i P-kjeller

0

SAMEIET GRILSTAD PARK B2-2

Etablering av infrastruktur for elbillading i kjeller

0

SAMEIET HAGEBYEN TILLER

Elbillading i felles garasjene

30000

SAMEIET JAKOBSGRENDA

Infrastruktur for lading av el- og hybridbil

18500

SAMEIET KANALEN

Etablering av felles elbilladeanlegg i sameiet Kanalen

100000

SAMEIET KANALGÅRDEN TRONDHEIM

Elbillading infrastruktur

64050

SAMEIET KAPPELANENS HAGE

Utbygging av ladeinfrastruktur for elbil

40095

SAMEIET KLÆBUVEIEN 179

Lading av elbiler

10802

SAMEIET LILJENDAL PARKERINGSKJELLER

Ladeinfrastruktur i parkeringskjeller for Liljendal I og II

100000

SAMEIET LUNDTOPPEN

Tilskudd til opprettelse av infrastruktur til smartlading av elbiler

23225

SAMEIET MELLOMILA 75 OG 77

Ladepunkt for elbiler i sameiet Mellomila 77

20559

SAMEIET MILJØBYEN GRANÅSEN B3

Etablering av infrastruktur for lading av el- og hybridbiler

44500

SAMEIET NEDRE ILA 3

Etablering av mulighet for elbillading i sameiet

20000

SAMEIET NEDRE SINGSAKERSLETTE

Infrastruktur for lading av elbiler

92975

SAMEIET NOBØ B5

Infrastruktur i parkeringsgarasje for 104 p-plasser

0

SAMEIET OKSTAD HAGEBY B9

Installasjon infrastruktur til 68 parkeringsplasser i parkeringskjeller

61950

SAMEIET RINGVE PARK 1

Installasjon av infrastruktur for ladesystem i garasjeanlegg.

47198

SAMEIET RINGVE PARK II

Infrastruktur til lading av hybrid/elbil

25846

SAMEIET ROSENBORG PARK B2

Elbillading i Sameiet Rosenborg Park B2

42422

SAMEIET ROSENBORG PARK B3

Infrastruktur elbillader

0

SAMEIET SOLVEIG ABRAHAMSENS VEG 2

Etablering av ladestasjoner i Sameiet Solveig Abrahamsens veg 2

11479

SAMEIET STUBBANTUNET

Etablering av elanlegg i Sameie Stubbantunet

32452

SAMEIET TILLER HAGEBY B1

Utbedring av infrastruktur til elbil- og hybridlading

0

SAMEIET TYHOLTVEIEN 30

Ellading Tyholtveien 30

6200

SAMEIET VASSFJELLTUNET

Søknad om tilskudd til ladeinfrastruktur i boligselskap

0

SAMEIET VOLLABAKKEN 16 B-K

Elbilladere i P-Kjeller

7842

SAMEIET VÆRETRØTOPPEN

Tilskudd til installasjon av infrastruktur, lading el-bil

32260

SAMEIET VÅDANVEIEN 2-4

Ladeinfrastruktur Vådanveien 2-4

13450

SELSBAKKHØGDA BORETTSLAG

Opparbeidelse av parkeringsplasser med elbillading

0

SOLBAKKEN VELFORENING BA

Etablering av ladepunkter for elbiler i velforening

26000

STEINAN HUSEIERLAG SA

Infrastruktur for elbilladere i fellesgarasjer

86750

TORVSLETTA BORETTSLAG

Elbillading til alle

100000

TRAFIKKSIKKER AS

Tilskudd til ladepunkter

0

VELFORENING RYDNINGEN 3-5-7

Infrastruktur for elbillading i fellesgarasje

15000

YNGREBØLGEN BORETTSLAG

Etablering av infrastruktur for lading av elbiler

0

ØVRE FLATÅSVEI 12 AS

Fagsenteret Øvre Flatåsvei 12 - Miljø i fokus

0

Sist oppdatert: 17.09.2020

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward