2021

2021

Alle tildelinger 2021

 

Nedenfor kan du velge ønsket tilskuddsordning som pdf eller regneark:

 

Aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne PDFRegneark

Aktiviteter for barn og unge PDF / Regneark

Aktiviteter for eldre PDF / Regneark

Arbeidsfellesskap for profesjonelle kunstnere PDFRegneark

Bykunstnerstipendet PDFRegneark

Deltakelse i fritidsaktiviteter PDFRegneark

Drift av aktiviteter og åpne møteplasser for ungdom PDFRegneark

Dyrking av mat i byen PDFRegneark

Etablererstipend for profesjonelle kunstnere PDFRegneark

Festivaler PDFRegneark

Forebyggende tiltak helse og rus PDFRegneark

Fritidskulturlivet PDFRegneark

Frivillige lag for tiltak i friområder PDFRegneark

Frivillighetsmillionen PDFRegneark

Helårsarrangører musikk PDFRegneark

Idrett arrangementstilskudd PDFRegneark

Idrett tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg PDFRegneark

IMDi - Drift av lokale innvandrerorganisasjoner PDFRegneark

IMDi - Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner PDFRegneark

Kjøp av tid i Verkstedhallen PDFRegneark

Klimamillionen PDFRegneark

Kommunalt tilskudd til utstyr i private idrettsanlegg PDFRegneark

Kor, korps og orkester, driftstilskudd PDFRegneark

Kulturfondet PDFRegneark

Kulturstipend og kulturlegat PDFRegneark

Kulturstipend Ramallah PDFRegneark

Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle PDFRegneark

Partipolitiske ungdomsorganisasjoner, driftstilskudd PDFRegneark

Reisestøtte til semiprofesjonelle sang- og musikkensembler PDFRegneark

Strakstiltak fritidskulturlivet PDFRegneark

Strakstiltak kunst og kultur, profesjonelle PDFRegneark

Tilskudd for å bedre innvandrerkvinners helse PDFRegneark

Tilskudd til drift av private idrettsanlegg PDFRegneark

Tilskudd til el-lastesykkel for bedrifter PDFRegneark

Tilskudd til ladeinfrastruktur i boligselskap PDFRegneark

Tilskudd til ladestasjoner for elektriske drosjer PDFRegneark

Tilskudd til sykkelparkering i sameie og borettslag PDFRegneark

Tilskudd til utlånssentraler for utstyr PDFRegneark

Ungdommens Bystyre nettverksmidler PDFRegneark

Sist oppdatert: 01.03.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward