2021

2021

Alle tildelinger 2021

 

Nedenfor kan du velge ønsket tilskuddsordning som pdf eller regneark:

 

Aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Aktiviteter for barn og unge PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Aktiviteter for eldre PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Arbeidsfellesskap for profesjonelle kunstnere PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Bykunstnerstipendet PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Deltakelse i fritidsaktiviteter PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Drift av aktiviteter og åpne møteplasser for ungdom PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Dyrking av mat i byen PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Etablererstipend for profesjonelle kunstnere PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Festivaler PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Forebyggende tiltak helse og rus PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Fritidskulturlivet PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Frivillige lag for tiltak i friområder PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Frivillighetsmillionen PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Helårsarrangører musikk PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Idrett arrangementstilskudd PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Idrett tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

IMDi - Drift av lokale innvandrerorganisasjoner PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

IMDi - Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Kjøp av tid i Verkstedhallen PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Klimamillionen PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Kommunalt tilskudd til utstyr i private idrettsanlegg PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Kor, korps og orkester, driftstilskudd PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Kulturfondet PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Kulturstipend og kulturlegat PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Kulturstipend Ramallah PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Partipolitiske ungdomsorganisasjoner, driftstilskudd PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Reisestøtte til semiprofesjonelle sang- og musikkensembler PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Strakstiltak fritidskulturlivet PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Strakstiltak kunst og kultur, profesjonelle PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Tilskudd for å bedre innvandrerkvinners helse PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Tilskudd til drift av private idrettsanlegg PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Tilskudd til el-lastesykkel for bedrifter PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Tilskudd til ladeinfrastruktur i boligselskap PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Tilskudd til ladestasjoner for elektriske drosjer PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Tilskudd til sykkelparkering i sameie og borettslag PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Tilskudd til utlånssentraler for utstyr PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Ungdommens Bystyre nettverksmidler PDF_32.pngMicrosoft_Office_Excel_%282018%3Fpresent%29.png

Sist oppdatert: 03.03.2022

A03-P1-EPI004