Idrett - tilskudd til utstyr i private idrettsanlegg

Idrett - tilskudd til utstyr i private idrettsanlegg

Formål

Klubber og idrettslag i Trondheim kan søke om tilskudd til idrettsutstyr i private idrettsanlegg.

Hvem kan søke om tilskudd

Alle klubber og idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund i Trondheim kommune som eier/har driftsansvar for private anlegg kan søke om støtte til utstyr for tilrettelegging av aktiviteten i anlegget.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. juni.

Idrettsrådet vil på bakgrunn av et forslag fra Trondheim kommune gi en innstilling til fordeling.

Hva prioriteres

  • Utstyr til aktivitet for idretter som har liten eller ingen fordel av fri hall- og baneleie i kommunale anlegg gis prioritet.
  • Permanent utstyr som krever investeringer i klubbene prioriteres.
  • Utstyr til aktivitet for barn og unge (6-19 år) prioriteres.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Enhet for idrett og friluftsliv

Cathrine Jystad, telefon: 45 07 86 62

Jorid Ferner, telefon: 93 09 44 40

E-post:

Sist oppdatert: 17.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward