Idrettsstipend

Idrettsstipend

Formål

Formålet med idrettsstipendet er å stimulere unge utøvere til å utvikle seg i sin idrett for derved å heve det idrettslige nivået i kommunen. Idrettsstipend kan brukes til trenerhjelp, deltakelse på trening/treningssamlinger/konkurranser samt utstyr til trening og konkurranser.

Hvem kan søke om tilskudd

  • Trondheim kommune deler hvert år ut idrettsstipend til to gutter og to jenter i alderen 15-22 år, som er medlem i idrettslag/-organisasjoner i Trondheim.
  • Søker må være mellom 15 og 22 år i søknadsåret.
  • Søkere som har blitt tildelt stipendet tidligere kan ikke søke på nytt.
  • Stipendet blir gitt til ungdommer som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.

Søknadsfrist

Frist for å søke idrettsstipend er 1. juli hvert år.

Behandling av søknadene

Kommunedirektøren foretar tildeling av stipendene etter at Idrettsrådet i Trondheim har avgitt sin innstilling.

Søk om tilskudd

Stipendet er på kr. 50 000,- pr utøver.

I selve søknaden må du, i tillegg til å oppgi personalia/kontaktinformasjon, beskrive dine idrettslige mål og hva du ser for deg å benytte stipendet til.

Obligatoriske vedlegg til søknaden

  1. Beskrivelse av resultater/prestasjoner siste 2-3 år
  2. Skriftlig uttalelse/anbefaling fra særkrets og /eller særforbund

Søknadsskjema for idrettsstipend

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapport

Mottaker må rapportere mottatt sum til skattemyndighetene, og innen 1 år fra tildelingen melde tilbake hva stipendet ble benyttet til.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Enhet for idrett og friluftsliv

Jorid Ferner, telefon: 93 09 44 40

Cathrine Jystad, telefon: 45 07 86 62

E-post:

Sist oppdatert: 07.12.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward