Historisk rapportarkiv

Historisk rapportarkiv

 08/2009 F   B 0147/09 Forvaltningsrevisjon av Trondheim byarkiv
 07/2009 F   B 0115/09 IA-avtalen i Trondheim kommune - enhetenes oppfølging. Delrapport 2
 06/2009 F   B 0073/09 IA-avtalen i Trondheim kommune - rådmannens oppfølging. Delrapport 1
 05/2009 S   B 0074/09 Eierskapskontroll av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS
 04/2009 R   KK060509 Revisjonsrapport -Trondheim kommunes årsregnskap 2008
 03/2009 F   B 0054/09 Miljøledelse i Trondheim kommune - kontroll av miljøstyringen for 2008
 02/2009 F   B 0039/09 Skoledagens lengde – skolemåltid og fysisk aktivitet
 01/2009 F   B 0014/09 Næringsareal i Trondheim kommune – tilrettelegging, kjøp og salg
     
 13/2008 R  KK 120109 Husleiesystemet BOEI
 12/2008 F  Styret OFD OLAVSFESTDAGENE 2008 - årsaker til underskuddet
 10/2008 F    B 0138/08 Ny organisering av eiendomsforvaltningen i Trondheim kommune fra 2006 - er målene innfridd?
 09/2008 F  B 0087/08 Mål- og resultatstyring i Trondheim kommune
 08/2008 N  KK 050508 Salg av kommunal grunn på Heimdal - henvendelse fra Heimdal Eiendomsinvest AS
 07/2008-F  B 0074/08 Miljøledelse i Trondheim kommmune - implementering på enhetsnivå
 06/2008-R  KK 050508 Revisjonsrapport - Trondheim kommunes årsregnskap 2007
 05/2008-R  KK 100308 Offentlige anskaffelser - vedlikehold og konsulenttjenester
 04/2008-F  B 0052/08 Klagesaksbehandling ved byggesakskontoret
 03/2008-R  KK 070208 Omsorgslønn
 02/2008-R  B 0016/08 Utfordringer knyttet til innføring av nytt elektronisk barnevernssystem i Trondheim kommune
 01/2008-R  KK 070208 Rapport Reiseutgifter
     
 12/2007-F  B 0121/07 Trondheim eiendom og offentlige anskaffelser vedlikehold
 11/2007-F  B 0107/07 Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS
 10/2007-F  B 0108/07 Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS
 09/2007-F  B 0073/07 Enhetslederes kompetanse på de generelle ansvarsområdene
 08/2007-R   Revisjonsrapport - Trondheim kommunes årsregnskap 2006
 07/2007-F  B 0059/07 Innføring av miljøledelse i Trondheim kommune
 06/2007-R  KK 120407 Kartlegging av innkjøpsrutiner
 05/2007-F  B 0024/07 Håndtering av de etiske retningslinjene i Trondheim kommune - hvordan er disse fulgt opp og brukt?
 04/2007-R  B 0048/07 Bruk av GAT-turnus i Trondheim kommune - kartleggingsprosjekt
 03/2007-R  B 0025/07 Sosiale lån
 02/2007-R  KK 150307 Sosiale tjenester
 01/2007-F  B 0014/07 Offentlige anskaffelser i Trondheim kommune
     
  2006  KK 301106 Bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede
  2006  B 0126/06 Ressursbruk i skolen – med vekt på Trondheim. En vurdering av administrasjon og støttetjenester for skolene i åtte storkommuner
  2006  B 0058/06 Revisjonens gjennomgang av Trondheim Renholdsverk 1996 – 2006
  2006  B 0040/06 Har kommuneøkonomien for stor innvirkning på barnevernets vurderinger?
 2006  B 0041/06 Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester?
 2006  KK160306 Utbetaling av økonomisk sosialhjelp
 2006  KK090206 Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune
 2006  KK090206 Lønnsrutiner ved Personaltjenesten
     
 2005  B 0190/05 Offentlige servicekontor og Trondheim kommunes taushetsplikt
 2005  B 0137/05 Økonomistyring Trondheim  bydrift veg
 2005  B 0084/05 Revisjonens gjennomgang av Fredenvoldsaken
 2005  KK2005 Mopedopplæringen i Trondheim kommune
 2005  B 0026/05 Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager
 2005  B 0027/05 Bruk av piggdekkfondets midler
 2005  KK2005 Ansatte med egne foretak
 2005  B 0025/05 Oppbevaring av kontanter på sykehjemmene
 2005  B 0011/05 Økonomistyring ved Barne og familietjenestene i Trondheim kommune
 2005  B 0012/05 Økonomistyring innenfor hjemmetjenestene i Trondheim kommune
     
 2004  B 0206/04 Kontroll og oppfølging ved konkurranseutsetting av sykehjem
 2004  B 0207/04 Tilsyn og styring med innføring av IT-systemer i Trondheim kommune
 2004  KK070904 Lønnsrutiner og intern kontroll, delrap. 3
 2004  B 0114/04 Organisering av driftstjenestene ved skoler, barnehager og sykehjem
 2004  B 0049/04 Klassifisering og bokføring av drifts- og investeringsutgifter
 2004  B 0051/04 Revisjon av rådmann og kommunaldirektørene
 2004  B 0027/04 Tilsyn med fosterhjem
 2004  B 0018/04 Kontroll og oppfølging ved konkurranse- utsetting av kommunal renovasjon
 2004  B 0004/04 Kontroll og oppfølging ved konkurranseutsetting
 2004  KK030204 Saksfremstillinger i Klientutvalget
 2004  B 0017/04 Oppfølging  etter salget av aksjene i TEV/skattesaken
 2004  KK130104 Intern kontroll lærerlønn, delrapport 2
     
 2003  KK041103 Lovligheten ved kvalitetsstandardene for praktisk hjelp i hjemmet
 2003  KK041103 Oppfølging  etter salget av aksjene i TEV/skattesaken
 2003  B 0154/03 Kartlegging av innkjøpsrutinene i Trondheim kommune
 2003  KK090903 Intern kontroll på lønnsområdet - delrapport 1
 2003  B 0098/03 Foreldrebetaling i grunnskolen
 2003  B 0096/03 Oppfølging av handlingsplan for eldre 1998-2001. Trondheim (Eldreprosjektet)
 2003  Sluttført Eldreprosjektet - landsbasis
 2003  B 0079/03 Momskompensasjon for Trondheim kommune
 2003  B 0041/03 Forebyggende brannvern - etter brannen på Nordre
     
 2002  B 0196/02 Garantioppfølging i bygg- og anleggsprosjekter
 2002  B0114/02 Intern kontroll, økonomistyring i helse og omsorgstjenesten
 2002  B 0113/02 Bruk av konsulenttjenester, omfang og hensiktsmessighet
 2002  B 0112/02 Pirbadet, en kartlegging av byggeprosjektet
 2002  B 0041/02 Ansvar, roller og rutiner ved håndtering av inneklimaproblemer i skolene
 2002  KK Vurderinger av beslutningsprosesser på IT-området - elevnett som CASE
     
 2001  B0171/01 Kontroll innenfor IT-virksomheten i Trondheim Kommune

Sist oppdatert: 31.10.2022

Fant du det du lette etter?