10/2023-RE Etterlevelseskontroll rutiner for finans- og gjeldsforvaltning 2022

10/2023-RE Etterlevelseskontroll rutiner for finans- og gjeldsforvaltning 2022

Brev til finansdirektøren

Svar fra finansdirektøren

Uavhengig revisors uttalelse

I denne revisjonen har vi gjennomført en kontroll om Trondheim kommune har etterlevd rutiner for finans- og gjeldsforvaltning i 2022.

Revisjonen konkluderer med at undersøkelsen viser at kommunen i det alt vesentlige har etterlevd rutiner for finans- og gjeldsforvaltning i 2022.  
Vi mener at følgende områder kan forbedres.

  • Rutine- / arbeidsbeskrivelsene må endelig godkjennes i Kvaliteket
  • Arkivering bør skje i rimelig tid etter at referat er godkjent
  • I forbindelse med kjøp av aksjefond og obligasjoner bør det fremgå at det er gjort en vurdering av om det finnes aktuelle grønne investeringer på markedet som tilfredsstiller kravene til avkastning og sikkerhet i finansforvaltningen og dette bør dokumenteres.
  • Ved kjøp/salg av aksjefond bør det vurderes om man kan få en bekreftelse fra controller på mail før kjøp/salg gjennomføres
  • Det er ikke samsvar grunnkapital i TKK mellom note i årsregnskapet og bokført i regnskapet i 2022. Samme avvik ble rapportert i fjorårets etterlevelseskontroll for regnskapet 2021.
  • Ved forespørselen om lån/refinansiering bør det tydelig fremgå hvilket punkt i skatte- og budsjettvedtaket finansieringen gjelder.

Sist oppdatert: 06.06.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward