8/2024-E Etterlevelseskontroll - finans- og gjeldsforvaltning 2023

8/2024-E Etterlevelseskontroll - finans- og gjeldsforvaltning 2023

Brev til finansdirektøren

Svar fra finansdirektøren

Uavhengig revisors uttalelse

I denne revisjonen har vi gjennomført en kontroll om Trondheim kommune har etterlevd rutiner for finans- og gjeldsforvaltning i 2023.

Konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Trondheim kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd rutiner for finans- og gjeldsforvaltning i 2023.

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påse ansvar med økonomiforvaltningen og til Trondheim kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis egnet til andre formål.

Sist oppdatert: 08.05.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward