Årsrevisjon 2015 – unummererte forhold

Årsrevisjon 2015 – unummererte forhold

Rapporten i pdf

Denne revisjonsrapporten er ikke definert som en "nummerert rapport", og omhandler forhold som vi ønsker at rådmannen skal være kjent med. Målgruppen for vår rapportering er kommunens administrasjon.

Vi presiser at de temaer som omtales i rapporten er ment som konstruktive innspill med tanke på kommunens løpende arbeid med forbedring av interne kontrollrutiner og regnskapsførsel, og dokumentasjon av regnskapsinformasjon. Dette er forhold som ikke har konsekvenser når det gjelder vår pliktige rapportering til kontrollkomiteen, jf § 4 i forskrift om revisjon av kommuner mv.

Ved spørsmål ta kontakt med Svein Kato Isaksen på telefon 91 67 22 07 eller e-post .

Sist oppdatert: 20.10.2023

Fant du det du lette etter?