Hjem Politikk og planerTrondheim kommunerevisjonRevisjonsrapporterÅrsrevisjon 2015 – unummererte forhold

Årsrevisjon 2015 – unummererte forhold

Rapporten i pdf

Denne revisjonsrapporten er ikke definert som en "nummerert rapport", og omhandler forhold som vi ønsker at rådmannen skal være kjent med. Målgruppen for vår rapportering er kommunens administrasjon.

Vi presiser at de temaer som omtales i rapporten er ment som konstruktive innspill i forhold til kommunens løpende arbeid med forbedring av interne kontrollrutiner og regnskapsførsel, og dokumentasjon av regnskapsinformasjon. Dette er forhold som ikke har konsekvenser i forhold til vår pliktige rapportering til kontrollkomiteen, jf § 4 i forskrift om revisjon av kommuner mv.

Ved spørsmål ta kontakt med Svein Kato Isaksen på telefon 916 72 207 eller e-post svein-kato.isaksen@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 25.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004