Barnevernet på Østbyen - oppfølging av revisjonens rapport fra 2019

Barnevernet på Østbyen - oppfølging av revisjonens rapport fra 2019

Last ned rapporten her

Trondheim kommunerevisjon har i denne revisjonen undersøkt håndteringen av barnevernsaker og arbeidsforholdene ved barneverntjenesten ved Østbyen. Undersøkelsen er en oppfølgingsundersøkelse av vår forvaltningsrevisjon fra 2019.

Konklusjon

Håndtering av barnevernssakene
Barneverntjenesten ved Østbyen håndterer de aller fleste bekymringsmeldingene, barnevernsundersøkelser og barnevernstiltak på en tilfredsstillende måte. Nesten alle meldinger og flesteparten av undersøkelsene gjennomgås innen tidsfristen. I de aller fleste aktuelle tilfeller snakker barnevernet med barn og foresatte, drar på hjemmebesøk til familiene og innhenter informasjon fra samarbeidsinstanser. Dokumentasjon av barnevernsarbeidet er i all hovedsak god, selv om det fortsatt er noen forbedringsområder. Det har vært enkelte utfordringer i håndteringen av barnevernssakene:

  • Omorganiseringen med etablering av nytt tiltaksteam har vært utfordrende og fått konsekvenser for oppfølging av familiene.
  • Det har tidvis tatt lang tid å iverksette tiltak etter endt undersøkelse.

Arbeidsforholdene
På flere områder er arbeidsforholdene ved barneverntjenesten i Østbyen tilfredsstillende. Sammenlignet med 2019 har barnevernet i Østbyen fått økt bemanning og færre saker per ansatt. De fleste ansatte opplever at de har passe saksmengde ut fra sin kapasitet. Kommunen har iverksatt tiltak for å sikre stabilitet i bemanningen. Arbeidsmiljøet mellom kollegaer er i hovedsak bra. Barneverntjenesten har et system for støtte og oppfølging i barnevernsarbeidet. De fleste ansatte synes de får tilstrekkelig støtte og veiledning i arbeidet sitt. Barnevernet i Østbyen har et system for oppfølging etter vanskelige situasjoner, selv om det varierer om ansatte synes det fungerer godt nok. Arbeidsforholdene er imidlertid ikke tilfredsstillende på andre områder:

  • Utfordringene i arbeidsmiljøet har gitt økt sykefravær og turnover i 2023.
  • Arbeidsmiljøet er preget av relasjonelle utfordringer mellom barnevernledelsen og relativt mange ansatte. Skarpe tilbakemeldinger gjør ansatte utrygge. Flere opplever lite rom for faglige diskusjoner og lav takhøyde for å si ifra om kritikkverdige forhold.
  • Flere ansatte etterlyser mer personlig støtte og veiledning.

Last ned rapporten her

Sist oppdatert: 20.03.2024

Fant du det du lette etter?