Bruk av GAT-turnus i Trondheim kommune - kartleggingsprosjekt

Bruk av GAT-turnus i Trondheim kommune - kartleggingsprosjekt

Les rapporten her.

Bakgrunnen for gjennomgangen av GAT-turnus var å kartlegge om systemet ivaretar en sikker og korrekt håndtering av variabel lønn i Trondheim kommune. Revisjonens vurdering er basert på et internasjonalt rammeverk for intern kontroll.

Vi har undersøkt om det er utarbeidet gode nok rutiner og dokumentasjon i forbindelse med drift av og fortløpende endringer i GAT-turnus? Vi har fokusert på fem viktige oppgaver som må være gjennomført for at drift og endringer i GAT-turnus er tilstrekkelig ivaretatt. Dette er driftsorganisering, ivaretakelse av den daglige drift, endringshåndtering, opplæring og å sikre nøkkelkompetanse.

Vi har sett på om GAT-turnus er tatt i bruk på en hensiktsmessig måte av enhetene, slik at Trondheim kommune har tatt ut ønsket effektiviseringsgevinst, gjennom at vi har observert hvordan enhetene praktiserer GAT-turnus. Vi har også undersøkt hvor mye variabel lønn som kjøres via og utenom systemet.

God intern kontroll er et viktig element får oppnå god styring med området. Vi har undersøkt om kontrollrutiner og tilsyn er etablert for å oppnå tilstrekkelig intern kontroll.

Sist oppdatert: 19.02.2019

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward