Bruk av individuell plan på helse- og velferdsområdet

Bruk av individuell plan på helse- og velferdsområdet

Rapporten i pdf

Denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin forvaltningsrevisjon av individuell plan på helse- og velferdsområdet. Undersøkelsen viser at Trondheim kommune oppfyller forskrift om individuell plan på mange områder, men at man fortsatt har utfordringer.

Medarbeiderne informerer ikke mulige brukere om ordningen i stor nok grad. Videre mangler kommunen oversikt over omfanget av individuelle planer. Revisjonen mener at individuell plan bør benyttes i større grad og at rådmannen bør vurdere tiltak for å øke bruken av ordningen.

Kommunens rutiner og saksbehandling må også forbedres. Rutinene må harmoniseres, oppgave- og ansvarsforhold avklares, og dokumentasjonen må bli bedre. Rådmannen bør vurdere om opplæring i ordningen er tilstrekkelig. Videre mener revisjonen at kommunen bør vurdere sin praksis med å fatte enkeltvedtak om individuell plan. Rådmannen må sørge for at kommunes maler for individuell plan og for samtykke samsvarer med forskriften.

Undersøkelsen viser også at samarbeidet mellom tjenestene bør bli bedre.

Ved spørsmål om rapporten, ta kontakt med prosjektleder Roald Elvegård på telefon 91 63 60 99 eller e-post .

Sist oppdatert: 09.04.2021

Fant du det du lette etter?