Bruk av tvang i sykehjem

Bruk av tvang i sykehjem

Rapporten i pdf

I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommune sin forvaltningsrevisjon av bruk av tvang i sykehjem. Fokus har vært på dokumentasjon av bruk av tvang, fokus på området, og om regelverket ved bruk av tvang følges.

Revisjonen konkluderer med at kommunen har utfordringer knyttet til dokumentasjon av bruk av tvang. Videre ser vi at bevisstheten om bruk av tvang har økt, men at sykehjemmene har ulik fokus på tvang. Det foregår bruk av tvang uten hjemmel i kommunen. Revisjonen ser alvorlig på dette, og understreker viktigheten av at alle sykehjem fatter vedtak om tvungen helsehjelp ved behov. Rapporten viser at dokumenteringen av samtykkekompetanse er ikke ensartet. Vi presiserer at samtykkekompetanse skal vurderes i alle tilfeller hvor man mistenker at pasienten ikke har innsikt i eller forståelse for egen situasjon. Bruk av tvang er et område med mange gråsoner, og revisjonen presiserer viktigheten av kontinuerlig refleksjon og debatt rundt temaet.

Prosjektleder er Tale Baadsvik og kan kontaktes på mobil 92 06 87 50 og epost .

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward