Etterlevelseskontroll - Finansrutiner

Etterlevelseskontroll - Finansrutiner

4/2021-RE

I denne revisjonen har vi utført en kontroll mot etterlevelse av finansrutiner.
 
Revisjonen konkluderer med at vi, basert på de utførte handlingene og innhentede bevis, ikke er blitt oppmerksomme på noe som gir grunn til å tro at Trondheim kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene som gjelder for etterlevelse av finansrutiner i 2020. 
 

Sist oppdatert: 08.06.2021

Fant du det du lette etter?