Etterlevelseskontroll - Offentlige anskaffelser

Etterlevelseskontroll - Offentlige anskaffelser

Brev til nærings-, miljø- og samferdselsdirektøren
 
Svar fra nærings-, miljø- og samferdselsdirektøren
 
Uavhengig revisors uttalelse

Trondheim kommunerevisjon har i denne etterlevelseskontrollen undersøkt kommunens rutiner for offentlige anskaffelser.

Konklusjon
Trondheim kommune har i all hovedsak rutiner og praksis for å sikre dokumentasjon på skatteattester og egenerklæring fra leverandøren på at de oppfyller kvalifikasjonskravene (ESPD-skjema). Det er noe manglende innhenting av skatteattester.

Trondheim kommune sikrer overholdelse av lønns- og arbeidsvilkår ved å stille krav i kontrakter om at vilkårene skal være i samsvar med forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. I tillegg har kommunen rutiner for å innhente dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår og rutiner for stikkprøver basert på risikovurderinger. Rutinene blir imidlertid ikke fulgt ved alle enhetene.

Trondheim kommune overholder i hovedsak kravet om mannskapslister, men for
vedlikeholdsprosjekter er det mangler.

Kommunen har ikke etablert et felles system for å sikre at rammeavtalene avsluttes etter oppnådd maksimalbeløp.

 

Sist oppdatert: 10.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward