Etterlevelseskontroll - Vedtak for helse- og omsorgstjenester

Etterlevelseskontroll - Vedtak for helse- og omsorgstjenester

Brev til helse- og velferdsdirektøren
 
Svar fra helse- og velferdsdirektøren
 
Uavhengig revisors uttalelse

I denne etterlevelseskontrollen har vi undersøkt om Trondheim kommune har sikret at tjenestemottakere som mottar helse- og omsorgstjenester har vedtak for sine tjenester.

Konklusjon

  • Noen tjenestemottakere som har fått tjenester fra kommunen har ikke hatt vedtak for tjenestene til enhver tid.
  • Gjennomgangen av alle mottakerne av særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester fra kommunen som ble innrapportert for 2022 i mai 2023 viser at noen av disse tjenestemottakere mangler vedtak for deler av 2023.
  • Helsedirektoratet har akseptert at kommunen har sendt brev til tjenestemottakerne som forlengelse av vedtak.
  • Ved endring av vedtakspraksis i 2009-2010 fra tidsbestemt til tidsubestemt vedtak fikk ikke alle tjenestemottakerne tilsendt brev om forlengelse av de tidsbestemte vedtakene sine fra kommunen.
  • Ved utsendelse av brevene om forlengelse av vedtak i 2010 og 2011 var det ikke avklart at noen av tjenestemottakerne fikk brevet om forlengelse av vedtak etter at vedtaksperioden i deres eksisterende vedtak allerede var utløpt.
  • Det er uklarheter om ansvarsfordelingen mellom de ulike enhetene når det gjelder ansvaret for oppfølging av vedtak for tjenestemottakerne.
  • Flere tjenestemottakere har, i strid med kommunens rutine, gamle kartleggingsvedtak som ikke er gjort om til faste vedtak innen fristen på seks måneder.
  • Ikke alle tjenestemottakere har fått vedtak som voksne fra 18- årsdagen, slik kommunens rutine krever.
  • Per 01.01.2024 var PU-diagnose overført til Helseplattformen for alle PU-tjenestemottakere som får tjenester fra kommunen. Dette sikrer dokumentasjon på gyldig diagnose. 

Sist oppdatert: 15.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward