Etterlevelseskontroll med registrering og oppbevaring av kunst

Etterlevelseskontroll med registrering og oppbevaring av kunst

Brev til kultur- og idrettsdirektøren

Uavhengig revisors uttalelse

Svar fra kultur- og idrettsdirektøren

Kommunerevisjonen har i denne etterlevelseskontrollen undersøkt om Trondheim kommune har et tilfredsstillende system for registrering og oppbevaring av kunst.

Konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Trondheim kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i de interne rutinene for  registrering av kunst. Det har imidlertid vært mangelfull ajourhold i forbindelse med at enheter har flyttet lokasjoner. Det er ikke utarbeidet retningslinjer for håndtering, oppbevaring og lagring.

Sist oppdatert: 07.12.2021

Fant du det du lette etter?