Ettervern – barnevernets oppfølging av ungdom over 18 år i Trondheim kommune

Ettervern – barnevernets oppfølging av ungdom over 18 år i Trondheim kommune

Rapporten i pdf

Trondheim kommunerevisjon har undersøkt barnevernets oppfølging av ungdommer som har hatt barnevernstiltak inntil fylte 18 år.

I rapporten konkluderer vi med følgende:

Ungdom som har hatt barnevernstiltak inntil fylte 18 år, får i stor grad ettervern eller tilbud om det. Vi peker imidlertid på følgende utfordringer:

  • Ungdommer kan få oppfølging fra barnevernet gjennom lavterskelbistand uten at dette er hjemlet i et enkeltvedtak.
  • Barnevernet gir ikke tilstrekkelig og tidlig nok informasjon til ungdommene om ettervern.
  • Barnevernet kontakter sjelden ungdommene, som har takket nei til tiltak, etter ett år for å høre om de likevel ønsker å motta tiltak.
  • Barnevernet fatter sjelden enkeltvedtak når tiltak opphører.
  • I enkelte tilfeller har ikke barnevernet en tilfredsstillende behandling av klager som omhandler ettervern for ungdommene.

Oppfølgingen som ungdommene får er stort sett tilfredsstillende, og tiltakene skjer i samarbeid med ungdommene. I nesten alle tilfeller utarbeider barnevernet tiltaksplaner og evaluerer tilbudene til ungdommene. Barnevernet samarbeider med andre instanser i mange av sakene. Undersøkelsen viser imidlertid følgende utfordringer:

  • Evalueringene er i flere tilfeller ikke knyttet opp mot alle målene i tiltaksplanene.
  • Barnevernet gir ikke ungdommene tilfredsstillende veiledning om økonomi.
  • Flere av ungdommene har korte vedtaksperioder, og enkelte ungdommer opplever dette som uforutsigbart.
  • NAV og helse- og velferdskontorene oppgir at barnevernet i større grad kan avklare sentrale forhold slik som diagnoser, helse, vergeordning og samtykkekompetanse tidligere og før de overfører sakene til voksentjenestene.

Ved spørsmål om rapporten, ta kontakt med Roald Elvegård på telefon 91 63 60 99 eller e-post: .

Sist oppdatert: 28.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward