Finansforvaltningen i Trondheim kommune - delprosjekt 2: Gjeldsforvaltningen

Finansforvaltningen i Trondheim kommune - delprosjekt 2: Gjeldsforvaltningen

Rapporten i pdf

I denne revisjonen oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin revisjon av kommunens gjeldsforvaltning. Rapporten inngår som delrapport to i revisjonens forvaltningsrevisjon av finansforvaltningen. Rapporten omhandler kommunens gjeldsutvikling, finansreglement, organisering og prosesser i gjeldsforvaltningen, rutiner og etterlevelse, risikohåndtering og rapportering. Prosjektet viser at kommunen siden 2003 har hatt en betydelig gjeldsvekst, noe som over tid har ført til en økning i kommunens gjeldsgrad. Når det gjelder forvaltningen av gjeldsporteføljen konkluderer rapporten med at rådmannen har fått etablert god styring og forvaltning av gjeldsporteføljen, og at forvaltningen er i tråd med bystyrets føringer samt lover og forskrifter på området.

Ved spørsmål om rapporten, ta kontakt med Magnar Andersen på telefon 91 67 22 18 eller e-post

Sist oppdatert: 09.04.2021

Fant du det du lette etter?