Forundersøkelse – Overvik og Være

Forundersøkelse – Overvik og Være

Rapporten i pdf

Kommunerevisjonen har i dette notatet gjennomført en forundersøkelse av Olsø og Staur Holding sin rolle innenfor tomteområdene Overvik og Være.

Denne forundersøkelsen er blant annet basert på opplysninger innhentet fra Olsø som har gitt opplysninger om sin egen og Staurs rolle i forbindelse med Være og Overvik. Olsø har også gitt opplysninger om hvordan han har håndtert sin egen habilitet i disse sakene. På grunn av den korte tidsfristen har det ikke vært mulig for oss å kontrollere disse opplysningene.

Revisjonen foreslår at problemstillingen rundt Være og Overvik blir inkludert i de allerede bestilte prosjektene om Grønn strek og Kystad-saken. Være er en del av Grønn strek og vår vurdering er at det vil være naturlig å undersøke kommunens behandling av dette spesifikke området sammen med prosjektet om Grønn strek.

Overvik ble omregulert til boligformål i Kommuneplanens arealdel og var ikke en del av grønn strek. Hvis Kontrollkomiteen vil gå videre med kontroll av hva som skjedde ved omreguleringen av Overvik, foreslår vi at også dette gjøres i sammenheng med at vi skal gjennomgå grønn strek. Bakgrunnen for dette er at det i gjennomgangen av grønn strek kan bli nødvendig også å se på behandlingen av kommuneplanens arealdel 2012-2024, dette for å forstå behandlingen av grønn strek.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Berit Juul på telefon 91 67 22 06 eller e-post 

Sist oppdatert: 28.04.2021

Fant du det du lette etter?