Forundersøkelse Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse

Forundersøkelse Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse

Rapporten i pdf

Trondheim kommunerevisjon har i dette notat gjennomført en forundersøkelse om Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse. I notatet foreslår revisjonen at forholdene rundt Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse og rusproblematikken tas videre inn i den overordnede planleggingen av nye forvaltningsrevisjoner.

Kontaktperson er Magnar Andersen og kan nås på telefon 91 67 22 18 eller e-post magnar.andersen@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 08.01.2021

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6