Forundersøkelse om bedre politiske saker

Forundersøkelse om bedre politiske saker

Last ned forundersøkelsen her

Vi har i denne rapporten undersøkt om folkevalgte mener de politiske sakene har riktig omfang og tilstrekkelig kvalitet. Vi sendte ut en spørreundersøkelse til alle faste bystyrerepresentanter.

Spørreundersøkelsen til bystyrerepresentantene viser følgende:

  • Flesteparten av representantene mener at totalt antall politiske saker ikke er for stort.
  • Representantene er delt i synet på om de enkelte sakene har et riktig omfang og detaljeringsnivå. Et lite flertall synes sakene har for mange vedlegg.
  • Flesteparten av representantene mener det kommer tydelig frem hva som er poenget med sakene. De synes sakene er utarbeidet slik at de klarer å sette seg tilstrekkelig inn i dem før de politiske møtene.
  • Halvparten mener det er nok å lese saksfremleggene for å kunne fatte et vedtak, mens den andre halvparten ikke mener det.
  • De aller fleste representantene sier at de politiske sakene er tilstrekkelig utredet.
  • Representantene har ulike meninger om språket i sakene. De fleste synes språket i sakene er godt. Halvparten sier at sakene er lette å lese, men at sakene har et fagspråk som er vanskelig å forstå.

Last ned forundersøkelsen her

Sist oppdatert: 31.05.2024

Fant du det du lette etter?