Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Les rapporten (pdf)

På bakgrunn av bystyrets behandling av eierskapskontroll av Olavshallen AS bestilte kontrollkomiteen i januar 2007 en forvaltningsrevisjon av Olavshallen. Forvaltningsrevisjonen ble i bestillingen avgrenset til å undersøke om Olavshallen oppfyller de kulturpolitiske målsetningene, samtidig som det ble bedt om en økonomisk analyse av selskapet.

Revisjonen vurderer kostnadsutviklingen i Olavshallen som positiv. Etter en vanskelig start har Olavshallen etter hvert fått god kontroll på kostnadene. Revisjonen vurderer inntektsutviklingen som uforutsigbar etter at de faste inntektene sin andel av totalinntektene er betydelig redusert. Videre anser Revisjonen at Olavshallen per dags dato som en meget solid bedrift etter flere år med gode driftsresultat. Revisjonen registrer at Olavshallens største økonomiske utfordringer i dag til å være knyttet til å gjenopprette en god balanse mellom selskapets kostnader og inntekter

Rapporten viser at Trondheim symfoniorkester er Olavshallens viktigste bruker, og at orkesteret har hatt en stor økning i publikumsoppslutningen etter byggingen av Olavshallen.

Etter revisjonens vurdering ser det ut til at andelen lokale arrangementer har vært stabilt etter opprettelsen, og at det er lokal forankring på mange av arrangementene i lille sal.

Stiftelsen Drivhuset, som ble opprettet for å fremme midtnorsk musikk- og kulturliv, støtter i liten grad lokale arrangement, men bidrar til å sikre bredden i Olavshallens arrangementer.

Rapporten viser videre at Olavshallens to saler har en god del ledig kapasitet, slik at Olavshallen med fordel kan forsøke å øke utnyttelsesgraden.

Olavshallens hjemmeside

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward