Hjem Politikk og planerTrondheim kommunerevisjonRevisjonsrapporterForvaltningsrevisjon av Trondheim byarkiv

Forvaltningsrevisjon av Trondheim byarkiv

Rapporten i PDF

I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin forvaltningsrevisjon av Trondheim byarkiv. Problemstillingene for forvaltningsrevisjonen var om Trondheim byarkiv ivaretar sin rolle som kommunens arkivansvarlig i henhold til lov om arkiv og om Trondheim byarkiv ivaretar sin rolle som intern tjenesteyter. Revisjonen konkluderer med at det foreligger flere brudd på arkivlovens bestemmelser og mangler i utøvelsen av funksjonen som intern tjenesteyter.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Berit Juul på telefon 916 72 206 eller e-post berit.juul@trondheim.kommune.no.

Trondheim byarkivs hjemmesider

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006