Innføring av miljøledelse i Trondheim kommune

Innføring av miljøledelse i Trondheim kommune

Rapporten i pdf-format

Trondheim kommunerevisjon har gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunens miljøledelse etter at kommunen ble miljøsertifisert etter ISO-14001 standarden. Undersøkelsen er avgrenset til å se på sammenheng mellom kommuneplanens strategidel og kommunens miljøstyringssystem, og hvordan miljøstyringen er implementert på overordnet nivå og på enhetsnivå.

I undersøkelsen fremkommer det at det er etablert en sammenheng mellom kommuneplanens strategidel og kommunens miljøstyringssystem, men utfordringen er knyttet til nærmere konkretisering av de langsiktige miljømålene. I rapporten konkluderer vi med at miljøledelsen er delvis implementert. Rådmannens ledergruppe har formidlet til enhetsleder hvilket ansvar disse har i oppfølging av kommunens miljømål, men miljøledelse er mangelfullt implementert på enhetsnivå. Undersøkelsen viser at flertallet av enhetene har utprøvd minst et miljøtiltak, men svært få enheter har utarbeidet miljørapporter for sin virksomhet.

Sist oppdatert: 10.04.2018

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward