Kommunale boliger

Kommunale boliger

Last ned rapporten her

Vi har i denne rapporten undersøkt kommunale boliger.

Konklusjon

 • Sammensetningen av kommunale utleieboliger er ikke hensiktsmessig i forhold til behovet for alle målgrupper.
  • Kommunen mangler større familieboliger, og spesielt tilpassede boliger.
  • Det er utfordrende å finne riktige boliger for området psykisk helse og rus.
 • Det kan være utfordrende å oppnå gode bomiljø i ordinære kommunale utleieboliger, noe som delvis skyldes boligsammensetningen. Dette kan medføre at kommunen ikke klarer å oppfylle krav om trygge bomiljø for barnefamilier.
 • Tomgangen i kommunale boliger er høy, selv om den har gått noe ned siden 2020.
  • Tomgangen er høyest for boliger som er tildelingsklare og som er vedtatt solgt.
  • Tomgang påvirker husleien, så lenge kommunen har en utgiftsdekkende husleiemodell.
 • Kommunale utleieboliger har en husleie som ligger så vidt under gjennomsnittsleien i markedet.
 • Inntektsgrensa for kommunale utleieboliger har økt de siste årene.
 • 80 prosent av leietakere har husleie som ligger over boutgiftstaket til Husbanken, det vil si at de har høyere boutgifter enn det som Husbanken godkjenner for bostøtte.
 • Det er innført en egen Trondheimsbostøtte for barnefamilier og unge uføre.
 • Kommunen oppfyller ikke kravene om å stille med midlertidige boliger til alle de som trenger det.
  • Botiden i midlertidig bolig har økt de siste årene, og flere barnefamilier har bodd lenger enn tre måneder i midlertidig bolig.
 • Retningslinjene for søknadsbehandling for kommunale boliger følges i stor grad.
  • Fleksibilitet ved mange ledige boliger blir ikke utnyttet.
  • Tiårskontrakter for barnefamilier blir inngått.
  • Leietakere får bytte bolig når det er behov for det.
 • Kommunen når ikke målet om maks en måneds ventetid fra vedtak til tildeling av kommunal bolig.
 • Det er mange som har fått vedtak som venter på kommunal bolig fordi kommunen ikke har hensiktsmessig sammensetning av boliger.
 • Det er utfordringer med å oppfylle retningslinjene om at ingen barn skal være nødt til å bytte skolekrets ved bytte av kommunal bolig.
 • Kommunen er langt unna å oppnå målet om årlig salg av 100 boliger til leietakere.

Last ned rapporten her

Sist oppdatert: 17.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward