Kvaliteket

Kvaliteket

Rapporten i pdf

Trondheim kommunerevisjon har på oppdrag fra kontrollkomiteen undersøkt hvordan kommunens kvalitetssystem Kvaliteket fungerer og bruken av systemet.

Konklusjon

Det er store forskjeller i bruken av dokumentstyringsdelen. Skolene bruker systemet minst, mens helse og velferd bruker det mest. Rådmannen har ikke oppnådd målet om at systemet skal brukes i hele kommunen. Det er flere utfordringer med hvordan systemet blir brukt, blant annet med godkjenning, oppdatering og revidering av dokumenter. I tillegg opplyser flere ansatte at det mangler rutiner på kritiske områder. Dokumentstyringsdelen har enkelte utfordringer, blant annet at søkefunksjonen ikke er tilfredsstillende og at systemet oppleves som uoversiktlig.

Mange ansatte mangler kjennskap til avviks- og forbedringssystemet og bruker systemet i liten grad. Dette gjelder spesielt skolene, barnehagene og virksomhetsområdene finans, organisasjon og kultur. Helse og velferd bruker systemet mest. Flere ansatte er ikke fornøyd med ledelsens håndtering og lukking av meldte avvik, og rundt 40 prosent av avvikene er ikke registrert lukket innen tidsfristen. De fleste informantene som bruker avviks- og forbedringssystemet er stort sett tilfredse med systemet i seg selv.

Prosjektleder er Tale Baadsvik og kan nås på telefon 92 06 87 50 eller e-post

Sist oppdatert: 25.03.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward