Kvalitet i hjemmetjenesten

Kvalitet i hjemmetjenesten

Last ned rapporten her

Vi har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt i hvilken grad hjemmetjenesten
tilfredsstiller de kvalitetskrav som stilles til tjenesten.

Konklusjon
Hjemmetjenesten tilfredsstiller i varierende grad de kvalitetskrav som stilles til tjenesten. Pasientene opplever å få høflig og respektfull hjelp av de ansatte, noe brukerundersøkelser for hjemmetjenesten viser. Hjemmetjenesten jobber aktivt for at pasientene skal få medvirke i daglig utførelse av tjenestene. Det er fokus på kompetanseheving i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har imidlertid utfordringer med å oppfylle kvalitetskrav på følgende områder:

 • Målet om færrest mulig hjelpere innom den enkelte pasient prioriteres i liten grad, og det er eksempler på pasienter som har hatt 15-19 ulike hjelpere innom i løpet av en uke.
 • Ikke alle pasienter har en fungerende primærkontakt som kan ivareta behovet for kontinuitet og oppfølging av den enkelte, og det har vært varierende fokus på at ansatte skal gå til sine primærpasienter når de er på jobb.
 • Statsforvalteren har i flere tilsynssaker konkludert med brudd på kravet til forsvarlighet.
 • Helseplattformen har medført endringer i journalføringen i hjemmetjenesten og ansatte opplever at journalføring tar lengre tid med nytt system.
 • Kommunen følger ikke nasjonale retningslinjer om at pasientene skal vurderes for risiko for underernæring månedlig, og det er mangelfull dokumentasjon på at risikovurderinger for underernæring er gjennomført.
 • Det er mange legemiddelavvik i hjemmetjenesten. De fleste er knyttet til at det er glemt å gi medisin, og noen omhandler at det er gitt feil medisin til pasienten.
 • På de to undersøkte enhetene var det mangler ved dobbeltsignering i regnskapet for A-preparater.
 • Flere enheter har restlager med medisiner, i strid med kommunens rutine.
 • Det har ikke vært fungerende brukerråd ved noen hjemmetjenesteenheter på flere år.
 • Tidspress i tjenesten går tidvis ut over muligheten til å la pasientene gjøre det de kan klare selv.
 • Hjemmetjenesten har utfordringer med rekruttering, både av sykepleiere og
  helsefagarbeidere, og sykefraværet har vært høyt over flere år.

Last ned rapporten her

Sist oppdatert: 31.05.2024

Fant du det du lette etter?