Kvalitet i SFO

Kvalitet i SFO

Rapporten i pdf

Denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin forvaltningsrevisjon av kvaliteten i SFO. Problemstillingen har vært: Tilfredsstiller SFO-tilbudet i Trondheim kommune kvalitetskravene til tjenesten? Vi har undersøkt økonomi, bemanning, kompetanse, areal, internkontroll, aktivitetstilbud og samarbeid.

Hovedbudskapet er at rådmannen ikke har en systematisk oppfølging av at SFO-ene følger kvalitetskravene. Enkelte SFO-er oppfyller ikke vedtektenes krav til bemanning, areal og foreldresamarbeid, og ikke alle er universelt utformet. Dette viser at kommunen på noen områder ikke tilfredsstiller kvalitetskravene som stilles til tjenesten. Undersøkelsen viser at kvaliteten på tilbudet ved SFO-ene i kommunen er ulik, og at det er behov for styrket internkontroll på området.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Tale Baadsvik på telefon 92 06 87 50 eller e-post .

Mer informasjon om skolefritidsordningen.

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward