Kvalitet i sykehjem, Ranheim sykehjem

Rapporten i pdf

Konklusjonen er at Ranheim sykehjem i all hovedsak har tilfredsstillende kvalitet på områdene brukermedvirkning, bo-kvalitet og individuell behandling. Ansatte og ledelse er åpne og lydhøre overfor beboere og pårørende. Sykehjemmet har noen organisasjonsmessige utfordringer og kan bedre enkelte rutiner, for eksempel håndtering av avvik. Kvaliteten på pleien er delvis tilfredsstillende. Sykehjemmet har større utfordringer med å aktivisere og stimulere beboerne.

Konklusjonen er at Ranheim sykehjem i all hovedsak har tilfredsstillende kvalitet på områdene brukermedvirkning, bo-kvalitet og individuell behandling. Ansatte og ledelse er åpne og lydhøre overfor beboere og pårørende. Sykehjemmet har noen organisasjonsmessige utfordringer og kan bedre enkelte rutiner, for eksempel håndtering av avvik. Kvaliteten på pleien er delvis tilfredsstillende. Sykehjemmet har større utfordringer med å aktivisere og stimulere beboerne.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Berit Juul på telefon 916 72 206 eller e-post berit.juul@trondheim.kommune.no.

Ranheim helse- og velferdssenters hjemmeside

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004