Leangen plasthall

Rapporten i pdf

I denne rapporten har kommunerevisjonen undersøkt om anskaffelse og drift av Leangen plasthall har blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Konklusjon:

Anskaffelsen av Leangen plasthall er blitt gjennomført på en lite tilfredsstillende måte, og det har vært betydelige utfordringer med driften av hallen:

  • Prosjektstyring, roller og ansvarsforhold var uklare, og prosjektet manglet gode rutiner for kontroll av kvalitet og økonomi.
  • Utredningsarbeidet var mangelfullt, spesielt ble risikoene med valg av plasthall ikke tilstrekkelig utredet og kommunisert til politisk nivå.
  • Anskaffelsesprosessen har mangler knyttet til den politiske behandlingen og dokumentasjon.
  • Kjøpet av plasthallen ble foretatt direkte uten at det ble innhentet tilbud fra flere leverandører.
  • Hallen er mangelfullt isolert, oppfyller ikke energikrav i byggteknisk forskrift, har høyt samlet energiforbruk og er ikke godkjent av byggesaksmyndighetene.
  • Overskuddsvarme fra skøyteanlegget er ikke benyttet i plasthallen som forutsatt og sentralt driftstyringssystem er ikke ferdigstilt.
  • Benyttet isolasjonsmateriale i hallen inneholder helseskadelig støv og utgjør en risiko.
  • Hallen har hatt betydelige driftsutfordringer.

Kontaktperson er Kathrine Moen Bratteng og kan nås på telefon 915 41 545 eller e-post kathrine-moen.bratteng@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 30.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004