Leangen plasthall

Leangen plasthall

Rapporten i pdf

I denne rapporten har kommunerevisjonen undersøkt om anskaffelse og drift av Leangen plasthall har blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Konklusjon

Anskaffelsen av Leangen plasthall er blitt gjennomført på en lite tilfredsstillende måte, og det har vært betydelige utfordringer med driften av hallen:

  • Prosjektstyring, roller og ansvarsforhold var uklare, og prosjektet manglet gode rutiner for kontroll av kvalitet og økonomi.
  • Utredningsarbeidet var mangelfullt, spesielt ble risikoene med valg av plasthall ikke tilstrekkelig utredet og kommunisert til politisk nivå.
  • Anskaffelsesprosessen har mangler knyttet til den politiske behandlingen og dokumentasjon.
  • Kjøpet av plasthallen ble foretatt direkte uten at det ble innhentet tilbud fra flere leverandører.
  • Hallen er mangelfullt isolert, oppfyller ikke energikrav i byggteknisk forskrift, har høyt samlet energiforbruk og er ikke godkjent av byggesaksmyndighetene.
  • Overskuddsvarme fra skøyteanlegget er ikke benyttet i plasthallen som forutsatt og sentralt driftstyringssystem er ikke ferdigstilt.
  • Benyttet isolasjonsmateriale i hallen inneholder helseskadelig støv og utgjør en risiko.
  • Hallen har hatt betydelige driftsutfordringer.

Kontaktperson er Kathrine Moen Bratteng og kan nås på telefon 91 54 15 45 eller e-post

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?