Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune

Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune

Rapporten i pdf-format

Revisjonen har kartlagt og testet rutiner omkring lønnsfastsetting, variable utbetalinger, fravær og omplassering av enhetsledere. Personaltjenesten er tildelt en viktig rolle når det gjelder enhetsledere, og vi har derfor gjennomført kontroller hos dem. I tillegg har vi innhentet informasjon fra kommunens lønns- og fraværssystem.

Sist oppdatert: 10.04.2018

Fant du det du lette etter?