Medisinhåndtering

Medisinhåndtering

Rapporten i pdf

Trondheim kommunerevisjon har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt om rådmannen har iverksatt nødvendige tiltak for å unngå avvik i medisinhåndteringen ved kommunens sykehjem og helsehus.

Undersøkelsen har vist at rådmannen har iverksatt flere tiltak som har til hensikt å forbedre medisinhåndteringen ved byens sykehjem og helsehus. Gjennom inngåelse av en tilleggsavtale til lederavtalen, har kommunaldirektøren tydeliggjort enhetsleders ansvar og rettet fokus på internkontroll. To nye prosedyrer for medisinhåndtering har blitt iverksatt. Ved vår kontroll ved tolv av byens sykehjem og helsehus så vi at medisinhåndtering har fått stor oppmerksomhet den siste tiden. Revisjonen har observert få avvik og det ser ut til at tiltakene har hatt effekt. Revisjonen vil understreke at det fortsatt er viktig å holde fokus på medisinhåndtering, slik at avvik unngås.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Berit Juul på telefon 91 67 22 06 eller e-post

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward