Miljøledelse i Trondheim kommune - implementering på enhetsnivå

Miljøledelse i Trondheim kommune - implementering på enhetsnivå

Rapporten i pdf-format

Trondheim kommunerevisjon har gjennomført sin andre forvaltningsrevisjon etter at kommunen ble miljøsertifisert (ISO-14001) i februar 2006. Mens fjorårets revisjon hadde fokus på den overordnede miljøledelsen, har vi i årets undersøkelse sett på iverksettingen av miljøledelsen på enhetsnivå. Årets undersøkelse er derfor gjennomført som en spørreundersøkelse til samtlige enhetsledere.

I undersøkelsen fremkommer det at mange enhetsledere er generelt positive til at det blir satt fokus på miljø. Lederne mener at både ansatte og de selv er blitt mer miljøbevisste som følge av at fokus på området er satt gjennom lederavtalene. 98% av enhetene oppgir at de nå er i gang med tiltak på området. 40% av skoler og barnehager er miljøsertifisert med grønt flagg, mens 18% forbereder slik sertifisering. 60% av enhetene har utarbeidet egne miljøhandlingsplan. De fleste rapporterer til rådmannen på miljø i løpet av året.

Revisjonens konklusjon er derfor at den sentrale miljøstyringen i hovedsak er implementert ned på enhetsnivå.

Miljøenhetens hjemmeside

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward