Miljøledelse i Trondheim kommune - kontroll av rådmannens miljøstyring 2011

Miljøledelse i Trondheim kommune - kontroll av rådmannens miljøstyring 2011

Rapporten i pdf

I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin årlige revisjon av kommunens sentrale miljøstyring etter ISO-14001 standarden. I årets revisjon har vi fokus på a) i hvilken grad har rådmannen fulgt opp miljøstyringen i 2011 og b) hvordan har enheten fulgt opp lederavtalens transportmålsetting? I undersøkelsen fremkommer det at rådmannen har ivaretatt de krav som ligger i den sentrale miljøstyringen. Overfor enhetene er det krav om at alle enhetene skal ha definert miljømål på transportområdet. Undersøkelsen viser at 90 % av enhetene har definert mål på området, men at disse er lite målbare.

Ved spørsmål om rapporten, ta kontakt med Magnar Andersen på telefon 91 67 22 18 eller e-post .

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward