Næringsareal i Trondheim kommune – tilrettelegging, kjøp og salg

Næringsareal i Trondheim kommune – tilrettelegging, kjøp og salg

Rapporten i pdf

Revisjonens undersøkelse viser at Trondheim kommune fremover vil få store utfordringer med å tilby næringsareal tilpasset markedets etterspørsel. Kommunen eier næringsareal tilsvarende kun to års behov, mens private aktører eier ledige næringsareal tilsvarende 14 års behov.

Undersøkelsen viser også at kommunen ikke har oppfylt Bystyrets krav om en offensiv oppkjøpsstrategi. Mens private aktører skaffer seg opsjonsavtaler på LNF-areal med tanke på en kommende omregulering til næringsareal, har kommunen valgt å ikke benytte seg av slike opsjonsavtaler. Kommunen deltar heller ikke i budrunder for å skaffe seg næringsareal. Samlet sett innebærer dette at Trondheim kommune står uten viktige virkemidler for å skaffe seg næringsareal.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Berit Juul på mobil 91 67 22 06 eller e-post .

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?