Offentlige anskaffelser i Trondheim kommune

Offentlige anskaffelser i Trondheim kommune

Les rapporten her.

Trondheim kommunerevisjon har gjennomført en forvaltningsrevisjon for å undersøke om Trondheim eiendom følger reglene om offentlige anskaffelser når det gjennomføres investeringsprosjekter. Arbeidet har foregått i perioden august 2006 til januar 2007, og er oppsummert i rapporten "Trondheim eiendom og offentlige anskaffelser - Investeringssiden".

I rapporten konkluderer revisjonen med at anskaffelsesprosedyre og kunngjøringer er i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser og at det derfor er en god start ved gjennomføringen. I den videre gjennomføringen er det registrert enkelte avvik i forhold til regelverket og de interne retningslinjene i Trondheim kommune.

Etter revisjonens mening er det flest mangler i dokumentasjon vedrørende anskaffelsesprosessen. Det bør sikres at man i tilstrekkelig grad dokumenterer den valgte fremgangsmåten og de vurderingene som gjøres i forbindelse med de gjennomførte anskaffelsene. Dette for å sikre nødvendig ettersporbarhet.

Det er viktig at at nødvendig informasjon tilvirkes og oppbevares lett tilgjengelig som en naturlig del av anskaffelsesprosessen. Det er viktig å sørge for at tilfredsstillende prosedyrer for underskriving og oppbevaring av avtaler er på plass og fungerer slik som forutsatt. Revisjonen mener at signerte avtaler bør foreligge før igangsetting av byggeprosjekt.

Sist oppdatert: 20.10.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward